Tag Archives: công ty cổ phần

Các trường hợp phải chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

CÁC TRƯỜNG HỢP PHẢI CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP Các trường hợp phải chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Loại hình doanh nghiệp là một vấn đề rất quan trong khi đăng kí thành lập doanh nghiệp. Mỗi loại hình sẽ có những đặc trưng cũng như ưu nhược điểm nhất định đòi hỏi […]

Read More

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần.

HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN Hồ sơ thành lập công ty cổ phần. Công ty cổ phần theo quy định của pháp luật hiện hành là loại hình doanh nghiệp mà vốn điều lệ được chia thành những phần bằng nhau gọi là cổ phần. Người sở hữu cổ phần gọi là […]

Read More

Chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành CTCP

Chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành CTCP nói chung và hình thức chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần nói riêng, đây là một trong những quy định mới của Thủ tướng Chính phủ ban hành bởi quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ban hành ngày 22 tháng 06 năm […]

Read More

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần .  Công ty cổ phần mang những đặc điểm đặc trưng của công ty đối vốn. Công ty cổ phần là doanh nghiệp,trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần. Cổ đông công ty cổ phần có thể là […]

Read More

Thay đổi giám đốc công ty cổ phần tại Hà Nội

Thay đổi giám đốc công ty cổ phần tại Hà Nội . Giám đốc công ty cổ phần là người đại diện theo pháp luật của công ty và được ghi nhận trong đăng ký kinh doanh. Vì vậy khi có sự thay đổi giám đốc công ty thì công ty cổ phần phải nộp hồ sơ […]

Read More

Trong công ty cổ phần có những loại cổ phần nào?

Trong công ty cổ phần có những loại cổ phần nào? Trong công ty cổ phần, cổ phần là những phần bằng nhau được chia từ vốn điều lệ. Tuy nhiên, cổ phần trong công ty được chia thành nhiều loại hết sức phong phú. Loại cổ phần mặc định (bắt buộc phải có) của […]

Read More

Nhược điểm của công ty cổ phần

Nhược điểm của công ty cổ phần. Là một thể chế kinh doanh, công ty cổ phần tồn tại và phát triển bởi sự góp vốn của nhiều cổ đông. Bên cạnh lợi thế về quy mô hoạt động và khả năng kinh doanh, công ty cổ phần tồn tại nhiều nhược điểm nhất định. […]

Read More

Thay đổi vốn điều lệ trong công ty cổ phần

Thay đổi vốn điều lệ trong công ty cổ phần là việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ so với vốn đã đăng ký ban đầu.  Khi thay đổi vốn điều lệ phải tiến theo đúng trình tự thủ tục đã được quy định tại Luật doanh nghiệp và nghị định hướng dẫn. Trước đây, Luật cũ […]

Read More

Ưu điểm của công ty cổ phần

Ưu điểm của công ty cổ phần. Là dạng pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần được thành lập và tồn tại độc lập với những chủ thể sở hữu nó. Những nhà đầu tư chọn loại hình này với nhiều lí do: Lợi thế đầu tiên đến từ chế độ […]

Read More

Quyền của cổ đông đối với cổ phần trong công ty cổ phần

Quyền của cổ đông đối với cổ phần trong công ty cổ phần là quyền tham gia họp đại hội đồng cổ đông và biểu quyết các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp. Bên cạnh quyền biểu quyết trong các Đại hội đồng cổ đông, quyền đối với các loại cổ phần là vấn đề […]

Read More