0978 038 722

Tag Archives: công ty TNHH

Các trường hợp phải chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

CÁC TRƯỜNG HỢP PHẢI CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP Các trường hợp phải chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Loại hình doanh nghiệp là một vấn đề rất quan trong khi đăng kí thành lập doanh nghiệp. Mỗi loại hình sẽ có những đặc trưng cũng như ưu nhược điểm nhất định đòi hỏi […]

Read More

Đăng ký tăng vốn điều lệ

Đăng ký tăng vốn điều lệ là nhu cầu thiết yếu của rất nhiều công ty trong quá trình hoạt động kinh doanh. Vốn điều lệ là số vốn mà các thành viên/cổ đông đóng góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi nhận trong điều lệ. Công ty […]

Read More

Thành lập công ty TNHH 1 thành viên tại Đống Đa

Thành lập công ty TNHH 1 thành viên tại Đống Đa, đây là một trong những nhu cầu của nhiều nhà đầu tư. Quận Đống Đa là một trong những quận phát triển của Hà Nội. Với vị trí địa lý thuận lợi, là trung tâm của Thủ đô Hà Nội, quận Đống Đa dường […]

Read More