0978 038 722

Tag Archives: công ty TNHH 1 thành viên

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty TNHH 1 TV

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty TNHH 1 TV cần phải được đăng ký tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Trụ sở của công ty là nơi công ty thực hiện các giao dịch với khách hàng. Các công ty thường xem nhẹ vấn đề đặt trụ sở cũng như thay đổi […]

Read More

Lập văn phòng đại diện công ty TNHH MTV

Lập văn phòng đại diện công ty TNHH 1 thành viên. Sau khi thành lập công ty, nhu cầu thành lập văn phòng đại diện hiện đang được rất nhiều công ty thực hiện nhằm tiếp cận thị trường mới, mở rộng thị phần, mở rộng quy mô, tăng uy tín công ty, xây dựng hình ảnh thương […]

Read More

Thay đổi tên công ty TNHH 1 thành viên

Thay đổi tên công ty TNHH 1 thành viên. Có rất nhiều công ty TNHH một thành viên trong quá trình hoạt động và phát triển có thay đổi tên để phù hợp và thuận tiện cho công việc kinh doanh của mình. Tên của công ty TNHH một thành viên chính là từ khóa đầu […]

Read More

Chuyển đổi từ công ty hai thành viên thành một thành viên

Chuyển đổi từ công ty hai thành viên thành một thành viên. Quyền chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên trở thành công ty TNHH một thành viên của doanh nghiệp được quy định tại Luật doanh nghiệp 2014. Theo đó, công ty TNHH hai thành viên chuyển đổi thành công ty TNHH một thành […]

Read More

Thành lập chi nhánh công ty TNHH 1 thành viên

Thành lập chi nhánh công ty TNHH 1 thành viên, công ty TNNH 1 thành viên là doanh nghiệp do một cá nhân hoặc tổ chức làm chủ sở hữu. Loại hình này xuất hiện muộn hơn các loại hình công ty khác nhưng ngay từ khi ra đời đã đáp ứng được nhu cầu […]

Read More

Thay đổi tên công ty TNHH 1 thành viên

Thay đổi tên công ty TNHH 1 thành viên như thế nào? Có rất nhiều công ty TNHH 1 thành viên trong quá trình hoạt động và phát triển có thay đổi tên để phù hợp và thuận tiện cho công việc kinh doanh của mình. Tên của công ty TNHH 1 thành viên chính […]

Read More

Thành lập công ty TNHH 1 thành viên ở Hà Đông

Thành lập công ty TNHH 1 thành viên ở Hà Đông như thế nào là câu hỏi đặt ra khi bạn muốn đầu tư kinh doanh tại nơi đây. Quận Hà Đông là một quận mới của Thủ đô Hà Nội, nằm bên bờ sông Nhuệ và sông Đáy. Quận Hà Đông có vị trí […]

Read More

Thay đổi ngành nghề công ty TNHH 1 thành viên

Thay đổi ngành nghề công ty TNHH 1 thành viên. Ngành nghề kinh doanh là các lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp. Ngành nghề kinh doanh đóng vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp. Theo luật doanh nghiệp hiện hành thì ngành nghề kinh doanh được coi như là phần quan trọng nhất trong Giấy […]

Read More

Lập văn phòng đại diện công ty TNHH 1 thành viên

Lập văn phòng đại diện công ty TNHH 1 thành viên. Sau khi thành lập công ty, nhu cầu thành lập văn phòng đại diện hiện đang được rất nhiều công ty thực hiện nhằm tiếp cận thị trường mới, mở rộng thị phần, mở rộng quy mô, tăng uy tín công ty, xây dựng hình ảnh thương […]

Read More

Thành lập công ty TNHH 1 thành viên may mặc

Thành lập công ty TNHH 1 thành viên may mặc. Ăn – mặc – ở luôn là những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, đặc biệt là khi nền kinh tế theo hướng thị trường xã hội phát triển không ngừng như hiện nay. Đó là cơ hội để phát triển các ngành nghề […]

Read More