Tag Archives: công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Giải thể công ty TNHH một thành viên

GIẢI THỂ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN Giải thể doanh nghiệp là giải quyết những khoản nợ và những hợp đồng mà doanh nghiệp đã giao kết trước khi chấm dứt tồn tại. Các khoản nợ và hợp đồng này có thể được thực hiện bằng các giải pháp như: doanh nghiệp tiến hành […]

Read More

Chuyển đổi từ công ty TNHH 1TV thành công ty TNHH 2TV trở lên

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN THÀNH CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn muốn tái cấu trúc lại doanh nghiệp thông qua hoạt động chuyển đổi mô hình của những công ty hiện tại, chúng tôi gửi tới khách hàng thủ tục chuyển đổi […]

Read More

Ưu, nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp

ƯU, NHƯỢC ĐIỂM CỦA TỪNG LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP  Tổ chức hoặc cá nhân khi muốn thành lập một doanh nghiệp đang băn khoăn chưa biết lựa chọn loại hình nào. Việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp trước khi bắt đầu công việc kinh doanh là rất quan trọng, nó có ảnh hưởng tới […]

Read More

Giải thể công ty TNHH 2 thành viên

GIẢI THỂ CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN Giải thể doanh nghiệp là giải quyết những khoản nợ và những hợp đồng mà doanh nghiệp đã giao kết trước khi chấm dứt tồn tại. Các khoản nợ và hợp đồng này có thể được thực hiện bằng các giải pháp như: doanh nghiệp tiến hành […]

Read More

Đặt tên doanh nghiệp

TÊN TRÙNG, TÊN GÂY NHẦM LẪN Doanh nghiệp đặt tên như thế nào để không bị trùng, gây nhầm lẫn và có thể tạo nên một thương hiệu mạnh? Tên doanh nghiệp là gì? Tên doanh nghiệp là hình ảnh, thương hiệu công ty, giúp đối tác có thể tìm kiếm dễ dàng và chính […]

Read More

Văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, CHI NHÁNH, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH   Chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của Văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh.  Doanh nghiệp muốn mở rộng phạm vi kinh doanh cũng như địa bàn kinh doanh, doanh nghiệp sẽ cần thêm những cơ sở khác ngoài […]

Read More

Tư vấn chuyển nhượng vốn góp trong doanh nghiệp

Chuyển nhượng vốn của tổ chức trong công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) 2 thành viên trở lên (Điều 53 Luật doanh nghiệp năm 2014) 1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 52, khoản 5 và khoản 6 Điều 54 của Luật này, thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở […]

Read More

Dự án bất động sản

Hướng dẫn về thành lập sàn giao dịch bất động sản Từ ngày 16/02/2016, tổ chức và cá nhân muốn thành lập sàn giao dịch bất động sản phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Thông tư 11/2015/TT-BXD. Cụ thể như sau: Tổ chức, cá nhân thành lập sàn giao dịch bất […]

Read More

Tra cứu tên doanh nghiệp

TRA CỨU TÊN DOANH NGHIỆP Tra cứu tên doanh nghiệp là một công cụ tìm kiếm hữu ích giúp người dùng tìm kiếm thông tin liên quan đến doanh nghiệp, cũng như tra cứu khả năng đăng ký của tên doanh nghiệp trước khi thành lập để tránh trường hợp trùng, gây nhầm lẫn với […]

Read More

Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Tra cứu thông tin doanh nghiệp là một công cụ tìm kiếm hữu ích giúp người dùng tìm kiếm thông tin liên quan đến doanh nghiệp bao gồm tên và loại hình doanh nghiệp, tình trạng hoạt động, mã số doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật, trụ sở chính và ngành, nghề kinh […]

Read More