0978 038 722

Tag Archives: công ty TNHH hai thành viên

Thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên tại Hà Nội

Thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên tại Hà Nội là điều mà các nhà đầu tư quan tâm. Loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên là loại hình được ưa chuộng đối với nhiều người. Công ty TNHH hai thành viên trở lên là gì? Có thể thấy […]

Read More

Quyền của chủ tịch Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên

Quyền của chủ tịch Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên. Đứng đầu cơ quan quyết định cao nhất công ty TNHH hai thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên có những quyền và nghĩa vụ hết sức đặc trưng. Sau khi được bầu, một thành viên công ty chính thức […]

Read More

Vốn trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Vốn trong công ty TNHH hai thành viên trở lên, Các quy định về vốn trong công ty TNHH hai thành viên được quy định cụ thể tại Luật doanh nghiệp 2014. Trong công ty TNHH hai thành viên trở lên, các thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác […]

Read More

Chuyển đổi từ công ty hai thành viên thành một thành viên

Chuyển đổi từ công ty hai thành viên thành một thành viên. Quyền chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên trở thành công ty TNHH một thành viên của doanh nghiệp được quy định tại Luật doanh nghiệp 2014. Theo đó, công ty TNHH hai thành viên chuyển đổi thành công ty TNHH một thành […]

Read More

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty TNHH 2 TV trở lên

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty TNHH 2 TV trở lên, trụ sở công ty là nơi thực hiện các giao dịch của công ty và được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động, tùy thuộc vào nhiều lý do khác nhau mà có […]

Read More

Thành lập trên cơ sở tách công ty

Thành lập trên cơ sở tách công ty đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên có nhiều đặc điểm khác biệt nhất định với việc thành lập mới công ty.  Tách công ty TNHH hai thành viên là gì? Công ty được tách phải thực hiện thủ tục như thế nào?  Tách […]

Read More

Đăng ký lập địa điểm kinh doanh công ty TNHH

Đăng ký lập địa điểm kinh doanh công ty TNHH hai thành viên trở lên được thực hiện khi công ty muốn mở rộng địa điểm kinh doanh. Địa điểm kinh doanh của công ty TNHH hai thành viên là gì? Địa điểm kinh doanh có gì khác với địa chỉ trụ sở chính của […]

Read More

Điều kiện thành lập công ty

Điều kiện thành lập công ty là bao gồm tất cả những điều kiện cần và đủ để thành lập một doanh nghiệp một cách hợp pháp trước khi đi vào hoạt động. Hiện nay có rất nhiều loại hình công ty phát triển theo nhịp sống hiện đại, tiêu biểu nhất là công ty […]

Read More

Thủ tục thay đổi người đại diện của công ty TNHH 2 TV trở lên

Thủ tục thay đổi người đại diện của công ty TNHH 2 TV trở lên được pháp luật quy định rất chặt chẽ bởi tầm quan trọng cũng như sự ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Người đại diện của công ty TNHH 2 TV trở lên là cá […]

Read More