0978 038 722

Tag Archives: đăng ký doanh nghiệp

Bổ sung mục tiêu phân phối hàng hóa của doanh nghiệp FDI

BỔ SUNG MỤC TIÊU PHÂN PHỐI HÀNG HÓA CỦA DOANH NGHIỆP FDI Phân phối là hoạt động mua bán bán hàng hóa của các doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động mua bán hàng hàng hóa là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo […]

Read More

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (GCNĐKDN) là một dạng văn bản pháp quy đảm nhận vai trò “giấy khai sinh” – ghi nhận ngày đăng ký kinh doanh lần đầu và là căn cứ xác thực năng lực pháp lý cho một doanh nghiệp. Từ ngày […]

Read More

Đảm bảo quyền của dự án trọng điểm

Đảm bảo quyền của dự án trọng điểm là vấn đề được nhà nước quan tâm khi có sợ thay đổi của pháp luật hoặc các yếu tố khác tác động. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư có nghĩa vụ thực hiện dự án. Nghĩa vụ này luôn được […]

Read More

Đăng ký doanh nghiệp được thực hiện theo trình tự nào?

Đăng ký doanh nghiệp được thực hiện theo trình tự nào? Trước khi nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, chủ sở hữu cần nắm vững trình tự, thủ tục đăng ký thành lập. Bước đầu tiên đối với bất kì quá trình thành lập doanh nghiệp nào, đó là trình hồ sơ […]

Read More

Hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp

Hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp. Trước khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, các chủ sở hữu thường ký với nhau một số hợp đồng. Những văn bản này thường là hợp đồng ủy quyền, hợp đồng thuê trụ sở… Nhằm phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, […]

Read More

Thủ tục đăng ký đầu tư

Đăng ký đầu tư được thực hiện theo trình tự nào? Trước khi nộp một bộ hồ sơ đăng ký đầu tư, nhà đầu tư cần nắm vững trình tự, thủ tục đăng ký. Bước đầu tiên đối với bất kì quá trình đăng ký đầu tư nào, đó là trình hồ sơ xin phép […]

Read More

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Ghi nhận những thông tin về đăng ký thành lập cho một doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp luôn được coi là bước đầu tiên trong quá trình khởi đầu của bất cứ doanh nghiệp nào. Giấy chứng nhận là văn bản tạo nên cơ sở […]

Read More

Thành lập công ty TNHH 1 thành viên xuất khẩu gạo

Thành lập công ty TNHH 1 thành viên xuất khẩu gạo. Thành lập công ty TNHH 1 thành viên kinh doanh xuất khẩu gạo có gì khác với việc đăng ký kinh doanh những hàng hóa khác? Việc thành lập công ty TNHH 1 thành viên kinh doanh xuất khẩu gạo cũng có nhiều điểm giống […]

Read More

Thành lập công ty

Thành lập công ty là bước đầu của quá trình kinh doanh. Bạn đang có ý tưởng VTV Law nhưng còn đang băn khoăn vì chưa biết được các trình tự thủ tục, hồ sơ cần thiết để thành lập được một công ty cũng như khi thành lập một công ty thì cần phải […]

Read More

Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần là hoạt động thường gặp ở nhiều công ty cổ phần. Công ty cổ phần có thể điều chỉnh tăng vốn điều lệ trong những trường hợp nào? Thủ tục thực hiện tăng vốn điều lệ như thế nào để phù hợp với quy định của pháp luật. […]

Read More