Tag Archives: đăng ký mã số mã vạch

In mã số mã vạch

In mã số mã vạch được thực hiện sau khi doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký mã số mã vạch và mã GTIN. Mã số mã vạch là một sự phát triển tiến bộ của công nghệ số, nhờ mã số mã vạch mà có thể nhận dạng được các loại […]

Read More

Thủ tục đăng ký mã số mã vạch

Thủ tục đăng ký mã số mã vạch , đăng ký mã số mã vạch là việc sử dụng mã số  mã vạch ứng dụng vào các hoạt động kinh doanh, quản lý hàng hóa, sản phẩm của doanh nghiệp mình mà được Cục tiêu chuẩn và đo lường chất lượng cho phép. Ngày nay khi […]

Read More