0978 038 722

Tag Archives: điều chỉnh

Điều chỉnh vốn đầu tư doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Vốn đầu tư hay nói cách khác là dòng vốn để duy trì, thực hiện hoạt động của dự án đầu tư. Trong quá trình thực hiện dự án, vốn đầu tư ban đầu có thể sẽ khác với dự án đang thực hiện, do đó nhà đầu tư cần xác định được dòng vốn […]

Read More

Dịch vụ điều chỉnh người đứng đầu văn phòng đại diện

DỊCH VỤ ĐIỀU CHỈNH NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN  CỦA CÔNG TY NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Thủ điều chỉnh người đứng đầu văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam là một trong những thủ tục được các văn phòng đại diện quan bởi vì trong suốt […]

Read More

Thay đổi trụ sở chính của công ty

Thay đổi trụ sở chính của công ty. Trụ sở chính của doanh nghiệp là nơi doanh nghiệp thực hiện các hoạt động kinh doanh, các giao dịch đối với khách hàng, đối tác. Theo Nghị định 78/2015/NĐ-CP, luật nhà ở và các văn bản hướng dẫn luật nhà ở, khi chuyển trụ sở chính, […]

Read More

Tăng vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Tăng vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên . Việc tăng vốn điều lệ giúp công ty TNHH đáp ứng được nhu cầu của công ty trong quá trình sản xuất kinh doanh. Có thể thấy rằng cũng giống như những loại hình doanh nghiệp khác, công ty TNHH hai thành viên […]

Read More

Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần.

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần là việc thay đổi người đại diện theo pháp luật thành một người khác hoặc thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật. Công ty cổ phần là một loại hình doanh nghiệp, được thành lập dựa trên sự […]

Read More