0978 038 722

Tag Archives: điều kiện kinh doanh

Loại bỏ điều kiện kinh doanh không cần thiết đối với ngành nghề kinh doanh xăng dầu, thuốc lá.

Loại bỏ điều kiện kinh doanh không cần thiết đối với ngành nghề kinh doanh xăng dầu, thuốc lá. Loại bỏ điều kiện kinh doanh không cần thiết đối với ngành nghề kinh doanh xăng dầu, thuốc lá.Bãi bỏ các điều kiện kinh doanh không cần thiết đang là vấn đề rất được nhiều nhà […]

Read More

Điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Chế định mới trong Luật doanh nghiệp 2014 và Luật đầu tư 2014 về điều kiện kinh doanh đối với những ngành nghề có điều kiện tại các văn bản luật mới có nhiều điểm giúp tháo gỡ những hạn chế của […]

Read More

Kinh doanh mua bán vàng miếng

Kinh doanh mua bán vàng miếng là hoạt động kinh doanh nhằm sinh lợi, đối tượng kinh doanh là vàng miếng. Vàng miếng cũng là vàng nhưng thường được sử dụng để lưu trữ, thay cho tiền mặt chứ không nhằm mục đích làm trang sức. Vàng miếng là kim loại quý cũng như phương […]

Read More

Kinh doanh dịch vụ quảng cáo

Kinh doanh dịch vụ quảng cáo hiện nay đang là một ngành nghề khá phát triển khi công nghệ truyền thông ngày càng đóng vai trò quan trọng trong xã hội. Quảng cáo là một hình thức quảng bá hình ảnh sản phẩm đến người tiêu dùng khá hiệu quả. Kinh doanh dịch vụ quảng […]

Read More