0978 038 722

Tag Archives: doanh nghiệp giải thể

Cần làm gì khi giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp là việc chấm dứt tư cách pháp lý của một doanh nghiệp theo ý chí của doanh nghiệp hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên trước khi đưa ra quyết định giải thể doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp băn khoăn không biết làm gì, bắt đầu […]

Read More