0978 038 722

Tag Archives: doanh nghiệp tư nhân

Các trường hợp phải chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

CÁC TRƯỜNG HỢP PHẢI CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP Các trường hợp phải chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Loại hình doanh nghiệp là một vấn đề rất quan trong khi đăng kí thành lập doanh nghiệp. Mỗi loại hình sẽ có những đặc trưng cũng như ưu nhược điểm nhất định đòi hỏi […]

Read More

Doanh nghiệp tư nhân có ưu điểm gì?

Doanh nghiệp tư nhân có ưu điểm gì? Doanh nghiệp tư nhân là loại hình đơn giản nhất được điều chỉnh bởi Luật doanh nghiệp 2014. Theo đó, loại hình doanh nghiệp này không được xem là pháp nhân độc lập cũng như không được phát hành bất cứ loại cổ phiếu nào. Luật quy […]

Read More

Cho thuê doanh nghiệp tư nhân

Cho thuê doanh nghiệp tư nhân là việc chủ doanh nghiệp tư nhân cho thuê doanh nghiệp. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về quyền cho thuê và […]

Read More

Vì sao doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân?

Vì sao doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân? Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) là loại hình doanh nghiệp đơn giản nhất hiện nay. Luật Doanh nghiệp 2014 chỉ quy định một chương VII về DNTN với tổng số năm điều (từ điều 183 đến điều 187). Tư cách pháp nhân là […]

Read More

Doanh nghiệp tư nhân có nhược điểm gì?

Doanh nghiệp tư nhân có nhược điểm gì? Là loại hình đơn giản nhất được điều chỉnh bởi Luật doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp tư nhân vẫn có những nhược điểm nhất định. Nhược điểm đầu tiên, doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân. Những bất lợi khi một doanh nghiệp không […]

Read More

quy định về chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân

Bất cập trong quy định về chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân. Luật doanh nghiệp 2014 quy định các phương thức chuyển đổi doanh nghiệp. Tuy nhiên, Luật chưa cho phép doanh nghiệp tư nhân chuyển đổi thành công ty cổ phần. Căn cứ tại Điều 199, doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi […]

Read More

Bán doanh nghiệp tư nhân

Bán doanh nghiệp tư nhân. Quyền bán doanh nghiệp của chủ doanh nghiệp được ghi tại Điều 187 Luật doanh nghiệp 2014. Bài viết dưới đây phân tích bản chất của việc bán doanh nghiệp và những quy định về bán doanh nghiệp theo Luật mới. Bán doanh nghiệp được hiểu là chuyển quyền sở […]

Read More

Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân là khoản vốn mà chủ doanh nghiệp tư nhân đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh có hiệu quả thì chủ doanh nghiệp tư […]

Read More