Tag Archives: giải thể

Giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp là hoạt động chấm dứt tư cách pháp nhân của một doanh nghiệp. Khi không còn nhu cầu tiếp tục hoạt động nữa thì các doanh nghiệp sẽ tiến hành giải thể . Vậy làm thế nào để chấm dứt hoạt động theo đúng quy định của pháp luật? VTV Law Firm […]

Read More

Giải thể công ty cổ phần dễ hay khó?

Giải thể công ty cổ phần dễ hay khó? Câu hỏi này thường xuất hiện đối với nhiều doanh nghiệp khi không còn nhu cầu hoạt động kinh doanh, sản xuất. Có thể thấy rằng đây là hoạt động không hề đơn giản. Khi kinh doanh không hiệu quả, đại hội đồng cổ đông công […]

Read More

Phá sản và giải thể doanh nghiệp

Phá sản và giải thể doanh nghiệp đều dẫn đến việc chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp đó. Vậy giữa chúng có điểm gì khác nhau và khi nào thì tiến hành thủ tục giải thể, khi nào thì tiến hành thủ tục phá sản? 1. Về nguyên nhân, thì doanh nghiệp bị giải […]

Read More