Tag Archives: góp vốn

Cán bộ công chức có được góp vốn, mua cổ phần hay không?

Cán bộ công chức có được góp vốn, mua cổ phần hay không? Thông thường, các tổ chức, cá nhân đều có quyền góp vốn và mua cổ phần tại Việt Nam. Đối với đối tượng đặc biệt như cán bộ, công chức, luật pháp quy định như thế nào? Cán bộ, công chức được […]

Read More

Chuyển nhượng cổ phần

Chuyển nhượng cổ phần công ty cổ phần, giống như trong công ty TNHH khi thành viên có thể chuyển nhượng vốn góp, cổ đông cũng có quyền chuyển nhượng cổ phần. Các điều kiện chuyển nhượng cổ phần của cổ đông được quy định tại Luật doanh nghiệp 2014. Trong đa số trường hợp, cổ […]

Read More