0978 038 722

Tag Archives: góp vốn

Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài

Điều 46 Luật Đầu tư 2014 quy định vê thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài. Theo đó: Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong tổ chức kinh tế […]

Read More

Cán bộ công chức có được góp vốn, mua cổ phần hay không?

Cán bộ công chức có được góp vốn, mua cổ phần hay không? Thông thường, các tổ chức, cá nhân đều có quyền góp vốn và mua cổ phần tại Việt Nam. Đối với đối tượng đặc biệt như cán bộ, công chức, luật pháp quy định như thế nào? Cán bộ, công chức được […]

Read More

Chuyển nhượng cổ phần

Chuyển nhượng cổ phần công ty cổ phần, giống như trong công ty TNHH khi thành viên có thể chuyển nhượng vốn góp, cổ đông cũng có quyền chuyển nhượng cổ phần. Các điều kiện chuyển nhượng cổ phần của cổ đông được quy định tại Luật doanh nghiệp 2014. Trong đa số trường hợp, cổ […]

Read More

Quy định thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên

Quy định thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên .Vốn điều lệ của công ty TNHH 1 thành viên là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp trong một thời hạn nhất định và ghi trong điều lệ công ty. Trong quá trình hoạt động kinh […]

Read More