Tag Archives: hồ sơ

Đầu tư sản xuất máy phát điện tại Việt Nam

Đầu tư sản xuất máy phát điện tại Việt Nam của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Giấy chứng đăng ký nhận đầu tư là hình thức mà cơ quan nhà nước thẩm quyền cấp cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án tại Việt Nam. Giấy chứng nhận đăng […]

Read More