0978 038 722

Tag Archives: hồ sơ

Hồ sơ chấm dứt văn phòng đại diện

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Trong thực tế, nhiều người vẫn hay nhầm lẫn giữa chi nhánh doanh nghiệp và văn phòng đại diện, tuy nhiên cần […]

Read More

Thành lập doanh nghiệp chế xuất có vốn đầu tư nước ngoài

Doanh nghiệp chế xuất là doanh nghiệp chuyển sản xuất hàng hóa tiêu dùng sử dụng trong mục đích xuất khẩu thị trường nước ngoài và phải nằm trong khu chế xuất. Các loại hàng hóa do doanh nghiệp đó sản xuất khẩu phải xuất khẩu 100% ra nước ngoài và phải khai báo với […]

Read More

Đầu tư sản xuất máy phát điện tại Việt Nam

Đầu tư sản xuất máy phát điện tại Việt Nam của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Giấy chứng đăng ký nhận đầu tư là hình thức mà cơ quan nhà nước thẩm quyền cấp cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án tại Việt Nam. Giấy chứng nhận đăng […]

Read More

Hồ sơ thay đổi thành viên trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Hồ sơ thay đổi thành viên trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Chuẩn bị hồ sơ thay đổi thành viên trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên theo đúng quy định của pháp luật sẽ đảm bảo tính hiệu quả trong quá trình quản lý hoạt động của công ty. […]

Read More