0978 038 722

Tag Archives: hồ sơ công bố hợp quy an toàn thực phẩm

Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm được thực hiện đối với thực phẩm chưa có quy chuẩn kỹ  thuật tương ứng. Đây là những hoạt động thiết yếu của doanh nghiệp hay các tổ chức, cá nhân khác trước khi đưa sản phẩm thực phẩm ra tiêu thụ. Vấn đề an […]

Read More