0978 038 722

Tag Archives: Hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp

Hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp

Hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp. Trước khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, các chủ sở hữu thường ký với nhau một số hợp đồng. Những văn bản này thường là hợp đồng ủy quyền, hợp đồng thuê trụ sở… Nhằm phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, […]

Read More