0978 038 722

Tag Archives: không được bảo hộ

Nhãn hiệu không được bảo hộ, nhãn hiệu bị từ chối bảo hộ

NHÃN HIỆU KHÔNG ĐƯỢC BẢO HỘ, NHÃN HIỆU BỊ TỪ CHỐI BẢO HỘ Nhãn hiệu là một trong những đối tượng bảo hộ của quyền sở hữu công nghiệp. Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau (khoản 16 Điều 4 Luật […]

Read More