Tag Archives: loại hình doanh nghiệp

Các trường hợp phải chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

CÁC TRƯỜNG HỢP PHẢI CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP Các trường hợp phải chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Loại hình doanh nghiệp là một vấn đề rất quan trong khi đăng kí thành lập doanh nghiệp. Mỗi loại hình sẽ có những đặc trưng cũng như ưu nhược điểm nhất định đòi hỏi […]

Read More

Tên doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

Tên doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Các quy định về tên doanh nghiệp được nêu rõ theo pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, hiện nay, riêng trên địa bàn Hà Nội đã có rất nhiều doanh nghiệp bị trùng tên do mở rộng địa giới hành chính. Theo Luật doanh nghiệp 2014, […]

Read More

Chuyển đổi từ công ty hai thành viên thành một thành viên

Chuyển đổi từ công ty hai thành viên thành một thành viên. Quyền chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên trở thành công ty TNHH một thành viên của doanh nghiệp được quy định tại Luật doanh nghiệp 2014. Theo đó, công ty TNHH hai thành viên chuyển đổi thành công ty TNHH một thành […]

Read More

Chuyển đổi công ty TNHH 2 thành viên thành CTCP

Chuyển đổi công ty TNHH 2 thành viên thành CTCP là một trong những hình thức cơ cấu lại công ty, đảm bảo cho hoạt động của công ty diễn ra ổn định và phát triển, đáp ứng được mục tiêu của nhà đầu tư. Chuyển đổi công ty TNHH 2 thành viên trở lên […]

Read More

Chuyển đổi loại hình công ty

 Chuyển đổi loại hình công ty khi thấy rằng mô hình công ty cũ không còn phù hợp với hoạt động kinh doanh của mình nữa. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì sau khi đăng ký kinh doanh, công ty được chuyển đổi chấm dứt tồn tại; công ty chuyển đổi được hưởng các […]

Read More