0978 038 722

Tag Archives: Luật

Thủ tục đăng ký quảng cáo mỹ phẩm

Thủ tục đăng ký quảng cáo mỹ phẩm. Để có thể quảng cáo mỹ phẩm, doanh nghiệp cần đăng ký theo quy định của pháp thuật. Căn cứ tại điều 4 nghị định 181/2013/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quảng cáo, khi muốn quảng cáo mỹ phầm phải đáp ứng những nội dung sau: Thứ […]

Read More

Luật quy định tên nước ngoài của doanh nghiệp như thế nào?

Luật quy định tên nước ngoài của doanh nghiệp như thế nào? Trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nào, ta thường thấy mục ghi tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài. Mục này thường không được viết bằng tiếng Việt. Theo Luật doanh nghiệp 2014, tên này được dịch từ tiếng Việt […]

Read More