0978 038 722

Tag Archives: Mã số mã vạch

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG MÃ SỐ MÃ VẠCH

Mã số mã vạch (MSMV)là một trong những công nghệ nhận dạng và thu thập dữ liệu tự động dựa trên nguyên tắc: đặt cho đối tư­ợng cần quản lý một dãy số hoặc dãy chữ và số sau đó thể hiện dư­ới dạng mã vạch để máy quét có thể đọc đư­ợc. Ta có […]

Read More