Tag Archives: ngành nghề

Tên doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

Tên doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Các quy định về tên doanh nghiệp được nêu rõ theo pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, hiện nay, riêng trên địa bàn Hà Nội đã có rất nhiều doanh nghiệp bị trùng tên do mở rộng địa giới hành chính. Theo Luật doanh nghiệp 2014, […]

Read More

Lập văn phòng đại diện công ty TNHH MTV

Lập văn phòng đại diện công ty TNHH 1 thành viên. Sau khi thành lập công ty, nhu cầu thành lập văn phòng đại diện hiện đang được rất nhiều công ty thực hiện nhằm tiếp cận thị trường mới, mở rộng thị phần, mở rộng quy mô, tăng uy tín công ty, xây dựng hình ảnh thương […]

Read More

Chuyển đổi công ty TNHH 2 thành viên thành CTCP

Chuyển đổi công ty TNHH 2 thành viên thành CTCP là một trong những hình thức cơ cấu lại công ty, đảm bảo cho hoạt động của công ty diễn ra ổn định và phát triển, đáp ứng được mục tiêu của nhà đầu tư. Chuyển đổi công ty TNHH 2 thành viên trở lên […]

Read More

Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ lưu trú

Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ lưu trú, nếu là người mới thực hiện hoạt động kinh doanh, nhà đầu tư có thể lựa chọn loại hình công ty TNHH một thành viên để thực hiện hoạt động kinh doanh này. Loại hình công ty TNHH 1 thành viên mặc dù ra đời […]

Read More

Bổ sung ngành nghề cho công ty cổ phần

Bổ sung ngành nghề cho công ty cổ phần là hoạt động thay đổi cần thiết để công ty được “lấn” sang kinh doanh lĩnh vực mới và tìm kiếm cơ hội đầu tư mới. Việc bổ sung ngành nghề cho công ty cổ phần phải được Đại hội đồng cổ đông công ty, Hội đồng quản […]

Read More

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là việc doanh nghiệp tiến hành chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc thay đổi một nội dung nào đó của doanh nghiệp khác với giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã cấp trước đó. Tùy thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp và từng nội […]

Read More

Ngành nghề kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh là những hoạt động kinh doanh mà pháp luật cho phép doanh nghiệp, cá nhân hoạt động. Theo quy định của luật Doanh nghiệp hiện nay thì pháp luật cho phép các doanh nghiệp, cá nhân tự do kinh doanh những ngành nghề mà Nhà nước cho phép. Tuy nhiên để […]

Read More

Thành lập công ty dịch vụ đòi nợ

Thành lập công ty dịch vụ đòi nợ, Hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ theo pháp luật Việt Nam quy định chỉ được thực hiện đối với những khoản nợ có đầy đủ các yếu tố: có căn cứ là khoản nợ hợp pháp và đã quá thời hạn thanh toán. Chỉ những […]

Read More