Tag Archives: Nhà đầu tư

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Đầu tư 2014, nhà đầu tư nước ngoài muốn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trước tiên cần có Giấy chứng nhận đăng ký đầu […]

Read More

Những điều cần quan tâm trước khi thành lập doanh nghiệp

Những điều cần quan tâm trước khi thành lập doanh nghiệp. Đối với các nhà đầu tư, tiến hàng thủ tục pháp lý để thành lập doanh nghiệp là điều tối quan trọng. Theo pháp luật Việt Nam, thủ tục pháp lý thành lập doanh nghiệp hiện nay khá đơn giản và dễ dàng cho […]

Read More

Bảo đảm ưu đãi đầu tư khi pháp luật thay đổi

Bảo đảm ưu đãi đầu tư khi pháp luật thay đổi.  Thông thường, nhà đầu tư thường được hưởng một mức ưu đãi nhất định. Trong một số trường hợp, mức ưu đãi này thay đổi theo quy định của pháp luật. Nguyên nhân khiến mức ưu đãi bị thay đổi có thể đến từ […]

Read More

Nhà đầu tư được chuyển loại tài sản nào ra nước ngoài?

Nhà đầu tư được chuyển loại tài sản nào ra nước ngoài? Sau khi thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, các nhà đầu tư nước ngoài thường chuyển tài sản ra nước ngoài. Việc chuyển tiền ra nước ngoài phải được thực hiện theo quy định của luật pháp Việt Nam. Trên […]

Read More

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, là hình thức đầu tư trong đó Nhà đầu tư nước ngoài được phép thực hiện dự án đầu tư thông qua hình thức đầu tư thành lập. Công ty 100 % vốn nước ngoài tại Việt Nam, trong đó các địa điểm đầu tư đang được xem có […]

Read More

Thành lập Văn phòng đại diện công ty cổ phần

Thành lập Văn phòng đại diện công ty cổ phần, đây là hoạt động của nhiều nhà đầu tư khi muốn mở rộng phạm vi tìm hiểu thị trường. Văn phòng đại diện của công ty cổ phần là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho […]

Read More