Tag Archives: quy định

Tạm ngừng kinh doanh

Tạm ngừng và chuyển sang địa điểm mới. Trước khi tạm ngừng, các doanh nghiệp cần chú ý đến những thủ tục theo đúng quy định của pháp luật. Khi tạm ngừng đăng ký, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng. Về nghĩa vụ với cơ quan […]

Read More

Luật quy định tên nước ngoài của doanh nghiệp như thế nào?

Luật quy định tên nước ngoài của doanh nghiệp như thế nào? Trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nào, ta thường thấy mục ghi tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài. Mục này thường không được viết bằng tiếng Việt. Theo Luật doanh nghiệp 2014, tên này được dịch từ tiếng Việt […]

Read More