0978 038 722

Tag Archives: thành lập chi nhánh

Dịch vụ thành lập chi nhánh của công ty có vốn đầu tư nước ngoài

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Thủ tục thành lập chi nhánh của công ty có vốn đầu tư nước ngoài.  Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp có nhiệm vụ thực thi một phần hoặc toàn bộ chức năng của doanh nghiệp, […]

Read More

Thành lập chi nhánh công ty TNHH 1 thành viên

Thành lập chi nhánh công ty TNHH 1 thành viên, công ty TNNH 1 thành viên là doanh nghiệp do một cá nhân hoặc tổ chức làm chủ sở hữu. Loại hình này xuất hiện muộn hơn các loại hình công ty khác nhưng ngay từ khi ra đời đã đáp ứng được nhu cầu […]

Read More