0978 038 722

Tag Archives: thành lập công ty dịch vụ kế toán

Kinh doanh dịch vụ kế toán

Kinh doanh dịch vụ kế toán là việc thành lập doanh nghiệp chuyên đi làm kế toán cho các doanh nghiệp khác. Có thể hiểu dịch vụ kế toán được hiểu là một hoạt động dịch vụ mà dịch vụ đó làm kế toán cho doanh nghiệp. Hiện nay tại Việt Nam hoạt động này […]

Read More