0978 038 722

Tag Archives: thành lập trung tâm trợ giúp doanh nghiệp

Kinh doanh dịch vụ kế toán

Kinh doanh dịch vụ kế toán là việc thành lập doanh nghiệp chuyên đi làm kế toán cho các doanh nghiệp khác. Có thể hiểu dịch vụ kế toán được hiểu là một hoạt động dịch vụ mà dịch vụ đó làm kế toán cho doanh nghiệp. Hiện nay tại Việt Nam hoạt động này […]

Read More

Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần.

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần là việc thay đổi người đại diện theo pháp luật thành một người khác hoặc thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật. Công ty cổ phần là một loại hình doanh nghiệp, được thành lập dựa trên sự […]

Read More

Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thành lập quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm mục đích tài trợ các chương trình giúp nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, chú trọng hỗ trợ hoạt động đối với phát triển sản phẩm có tính cạnh tranh cao và thân thiện với môi trường; đầu […]

Read More

Trung tâm giới thiệu việc làm

Trung tâm giới thiệu việc làm là nơi tập hợp những công việc được đăng trên website tuyển dụng, web site doanh nghiệp hoặc các nguồn khác. Trung tâm giới thiệu việc làm được thành lập ra là để giúp người tìm việc có thể dễ dàng tìm được công việc thích hợp mà không […]

Read More