0978 038 722

Tag Archives: Thành viên

Nhà đầu tư có nhu cầu góp vốn vào doanh nghiệp Việt Nam

Khi nhà đầu tư có nhu cầu góp vốn vào doanh nghiệp Việt Nam cần phải tìm hiểu và quan tâm đến các quy định của pháp luật Việt Nam điều chỉnh. Các quy định được thể thể hiện như sau: Thứ nhất, khi một công ty tại Việt Nam nhận vốn góp của nhà […]

Read More

Thành viên trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Thành viên trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Quy định về thành viên trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên được ghi tại Luật doanh nghiệp 2014. Để trở thành thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên, góp vốn là một điều kiện bắt buộc. Luật điều […]

Read More

Thủ tục chia công ty

Chia công ty là hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể chia các cổ đông, thành viên và tài sản công ty để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới. Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được cấp Giấy chứng […]

Read More

Quyền đối với vốn góp của thành viên trong công ty TNHH

Quyền đối với vốn góp của thành viên trong công ty TNHH. Quyền của thành viên luôn là vấn  được các thành viên công ty quan tâm đầu tiên khi tham gia góp vốn thành lập công ty TNHH. Hiểu được quyền đối với vốn góp của mình, một thành viên công ty sẽ có […]

Read More

Quyền của thành viên sở hữu vốn trong công ty TNHH

Quyền của thành viên sở hữu vốn trong công ty TNHH. Trong công ty TNHH hai thành viên trở lên, các thành viên đều được hưởng những quyền lợi cơ bản đối với vốn góp của mình. Ngoài ra, có một số hoặc một nhóm thành viên được hưởng nhiều hơn những quyền trên. Những người […]

Read More

Trách nhiệm của thành viên trong công ty hợp danh

Trách nhiệm của thành viên trong công ty hợp danh. Trong công ty hợp danh, các thành viên cùng nhau tiến hành hoạt động thương mại dưới một hãng chung và cùng liên đới chịu trách nhiệm vô hạn về mọi khoản nợ của công ty. Tuy nhiên, công ty hợp danh có những hạn […]

Read More

Danh sách thành viên, cổ đông

Danh sách thành viên, cổ đông. Trong bất cứ hồ sơ đăng ký loại hình doanh nghiệp nào, danh sách thành viên, cổ đông là tài liệu cần phải có. Trước khi lập bản danh sách để trình lên cơ quan đăng ký, chủ sở hữu phải chú ý những gì? Luật doanh nghiệp 2014 […]

Read More

Đăng ký tăng vốn điều lệ

Đăng ký tăng vốn điều lệ là nhu cầu thiết yếu của rất nhiều công ty trong quá trình hoạt động kinh doanh. Vốn điều lệ là số vốn mà các thành viên/cổ đông đóng góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi nhận trong điều lệ. Công ty […]

Read More

Tăng vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Tăng vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên . Việc tăng vốn điều lệ giúp công ty TNHH đáp ứng được nhu cầu của công ty trong quá trình sản xuất kinh doanh. Có thể thấy rằng cũng giống như những loại hình doanh nghiệp khác, công ty TNHH hai thành viên […]

Read More

Chuyển đổi từ công ty hai thành viên thành một thành viên

Chuyển đổi từ công ty hai thành viên thành một thành viên. Quyền chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên trở thành công ty TNHH một thành viên của doanh nghiệp được quy định tại Luật doanh nghiệp 2014. Theo đó, công ty TNHH hai thành viên chuyển đổi thành công ty TNHH một thành […]

Read More