0978 038 722

Tag Archives: thay đổi trụ sở

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty TNHH 1 TV

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty TNHH 1 TV cần phải được đăng ký tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Trụ sở của công ty là nơi công ty thực hiện các giao dịch với khách hàng. Các công ty thường xem nhẹ vấn đề đặt trụ sở cũng như thay đổi […]

Read More

Thay đổi trụ sở chính của công ty

Thay đổi trụ sở chính của công ty. Trụ sở chính của doanh nghiệp là nơi doanh nghiệp thực hiện các hoạt động kinh doanh, các giao dịch đối với khách hàng, đối tác. Theo Nghị định 78/2015/NĐ-CP, luật nhà ở và các văn bản hướng dẫn luật nhà ở, khi chuyển trụ sở chính, […]

Read More

Thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư

Thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư là việc dự án của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển địa điểm. Địa điểm thực hiện dự án được ghi nhận trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Chính vì […]

Read More