0978 038 722

Tag Archives: thay đổi vốn

Chuyển nhượng cổ phần

Chuyển nhượng cổ phần công ty cổ phần, giống như trong công ty TNHH khi thành viên có thể chuyển nhượng vốn góp, cổ đông cũng có quyền chuyển nhượng cổ phần. Các điều kiện chuyển nhượng cổ phần của cổ đông được quy định tại Luật doanh nghiệp 2014. Trong đa số trường hợp, cổ […]

Read More

Chuyển nhượng vốn góp có phải đóng thuế không?

Chuyển nhượng vốn góp có phải đóng thuế không? Chuyển nhượng vốn góp trong công ty hiện nay là vấn đề thường gặp của rất nhiều thành viên/cổ đông. Hệ quả của việc chuyển nhượng vốn góp trong công ty là làm thay đổi thành viên/cổ đông của công ty. Việc chuyển nhượng vốn góp […]

Read More

Quy định thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên

Quy định thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên .Vốn điều lệ của công ty TNHH 1 thành viên là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp trong một thời hạn nhất định và ghi trong điều lệ công ty. Trong quá trình hoạt động kinh […]

Read More