0978 038 722

Tag Archives: thủ tục giải thể

Giải thể công ty TNHH 1 thành viên tại TP Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh là một trong 3 thành phố lớn trên cả nước. Theo số liệu được cung cấp từ Nguồn baocongthuong.com.vn, tính đến ngày 20/3/2017, thành phố đã cấp phép thành lập mới cho 5.682 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 27.392 tỷ đồng, tăng 9,4% về số lượng doanh […]

Read More

Cần làm gì khi giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp là việc chấm dứt tư cách pháp lý của một doanh nghiệp theo ý chí của doanh nghiệp hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên trước khi đưa ra quyết định giải thể doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp băn khoăn không biết làm gì, bắt đầu […]

Read More

Các trường hợp giải thể doanh nghiệp

            Người ta vẫn thường nói “ thành lập được doanh nghiệp đã khó, giữ được doanh nghiệp lại càng khó hơn” quả đúng như vậy. Doanh nghiệp được thành lập và được xem như đứa con tinh thần của các “ông chủ”, tuy nhiên do một vài lý do […]

Read More