0978 038 722

Tag Archives: thủ tục xin cấp phép kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh

Kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh

Kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đòi hỏi các doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề này phải đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu mà luật định. Thực phẩm đông lạnh là thực phẩm được bảo quản đông lạnh, nhằm biến […]

Read More