0978 038 722

Tag Archives: vệ sinh an toàn thực phẩm

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn.

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn. Đây là yêu cầu bắt buộc đối với những cơ sở sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn hiện nay. Quy định của pháp luật về cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nhằm thống nhất quản […]

Read More

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất dụng cụ bao gói thực phẩm.

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất dụng cụ bao gói thực phẩm. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất dụng cụ bao gói thực phẩm đối với cơ sở sản xuất dụng cụ, bao gói chứa đựng thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế là điều […]

Read More

Xin giấy phép an toàn thực phẩm

Xin giấy phép an toàn thực phẩm là việc làm cần thiết khi doanh nghiệp tiến hành đưa sản phẩm của mình ra ngoài thị trường. Bởi đặc thù của thực phẩm là ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của người tiêu dùng, chính vì vậy việc công nhận thực phẩm là an toàn […]

Read More