0978 038 722

Tag Archives: Vốn điều lệ

Các trường hợp thay đổi vốn điều lệ trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

  CÁC TRƯỜNG HỢP THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ TRONG CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên rất phù hợp với những người kinh doanh khởi nghiệp, hạn chế được rủi ro có thể xảy đến trong kinh doanh cho chủ sở hữu. Tuy nhiên đến thời […]

Read More

Hình thức công ty và chi nhánh thương nhân nước ngoài

HÌNH THỨC CÔNG TY VÀ CHI NHÁNH THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI   Chi nhánh thương nhân nước ngoài Công ty có vốn đầu tư nước ngoài Văn bản điều chỉnh –   Luật thương mại năm 2005 –   Nghị định 07/2017/NĐ-CP về văn phòng đại diện và chi nhánh thương nhân nước ngoài. –   Luật đầu […]

Read More

Thay đổi vốn điều lệ trong công ty cổ phần

Thay đổi vốn điều lệ trong công ty cổ phần là việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ so với vốn đã đăng ký ban đầu.  Khi thay đổi vốn điều lệ phải tiến theo đúng trình tự thủ tục đã được quy định tại Luật doanh nghiệp và nghị định hướng dẫn. Trước đây, Luật cũ […]

Read More

Chào bán cổ phần

Chào bán cổ phần trong công ty cổ phần là hình thức công ty cổ phần huy động nguồn vốn điều lệ để đầu tư kinh doanh. Theo Luật doanh nghiệp 2014, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần yêu cầu phải ghi thông tin về vốn điều lệ. Mỗi công ty cổ […]

Read More

Đăng ký tăng vốn điều lệ

Đăng ký tăng vốn điều lệ là nhu cầu thiết yếu của rất nhiều công ty trong quá trình hoạt động kinh doanh. Vốn điều lệ là số vốn mà các thành viên/cổ đông đóng góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi nhận trong điều lệ. Công ty […]

Read More

Vốn trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Vốn trong công ty TNHH hai thành viên trở lên, Các quy định về vốn trong công ty TNHH hai thành viên được quy định cụ thể tại Luật doanh nghiệp 2014. Trong công ty TNHH hai thành viên trở lên, các thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác […]

Read More

Chuyển nhượng vốn

Chuyển nhượng vốn là việc thành viên, chủ sở hữu hoặc cổ đông công ty chuyển giao phần vốn góp, phần vốn sở hữu hoặc cổ phần của mình trong công ty cho người khác để được trả tiền hoặc một lợi ích vật chất nào đó. Người chuyển nhượng vốn có thể chấm dứt tư […]

Read More

Làm thế nào để chuyển nhượng cổ phần

Làm thế nào để chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần? Công ty cổ phần (CTCP) là loại hình doanh nghiệp khá phổ biến tại Việt Nam hiện nay. Trong loại hình công ty này, vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Việc thay đổi hay […]

Read More

Chuyển nhượng vốn góp có phải đóng thuế không?

Chuyển nhượng vốn góp có phải đóng thuế không? Chuyển nhượng vốn góp trong công ty hiện nay là vấn đề thường gặp của rất nhiều thành viên/cổ đông. Hệ quả của việc chuyển nhượng vốn góp trong công ty là làm thay đổi thành viên/cổ đông của công ty. Việc chuyển nhượng vốn góp […]

Read More

Quy định thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên

Quy định thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên .Vốn điều lệ của công ty TNHH 1 thành viên là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp trong một thời hạn nhất định và ghi trong điều lệ công ty. Trong quá trình hoạt động kinh […]

Read More