0978 038 722

Tag Archives: Vốn góp

Nhà đầu tư có nhu cầu góp vốn vào doanh nghiệp Việt Nam

Khi nhà đầu tư có nhu cầu góp vốn vào doanh nghiệp Việt Nam cần phải tìm hiểu và quan tâm đến các quy định của pháp luật Việt Nam điều chỉnh. Các quy định được thể thể hiện như sau: Thứ nhất, khi một công ty tại Việt Nam nhận vốn góp của nhà […]

Read More

Quyền đối với vốn góp của thành viên trong công ty TNHH

Quyền đối với vốn góp của thành viên trong công ty TNHH. Quyền của thành viên luôn là vấn  được các thành viên công ty quan tâm đầu tiên khi tham gia góp vốn thành lập công ty TNHH. Hiểu được quyền đối với vốn góp của mình, một thành viên công ty sẽ có […]

Read More

Quyền của thành viên sở hữu vốn trong công ty TNHH

Quyền của thành viên sở hữu vốn trong công ty TNHH. Trong công ty TNHH hai thành viên trở lên, các thành viên đều được hưởng những quyền lợi cơ bản đối với vốn góp của mình. Ngoài ra, có một số hoặc một nhóm thành viên được hưởng nhiều hơn những quyền trên. Những người […]

Read More

Vốn góp được xử lý như thế nào trong trường hợp đặc biệt?

Vốn góp được xử lý như thế nào trong trường hợp đặc biệt? Trong công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành viên luôn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp. Trong một số sự kiện đặc […]

Read More

Thành lập công ty TNHH 2 thành viên tại Hải Phòng

Thành lập công ty TNHH 2 thành viên tại Hải Phòng. Hải Phòng được biết đến với cái tên “Thành phố hoa phượng đỏ”, đó là một thành phố cảng lớn nhất phía Bắc và công nghiệp lớn ở miền Bắc Việt Nam. Đây là một trong những trung tâm văn hóa, kinh tế, giáo dục […]

Read More

Chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH 2 TV

Chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH 2 TV trở lên là việc các thành viên chuyển nhượng lại phần vốn góp mình đang nắm giữ cho các thành viên còn lại hoặc người khác chưa phải là thành viên công ty. Việc chuyển nhượng phần vốn góp này phải được thực hiện theo […]

Read More

Chuyển đổi từ công ty hai thành viên thành một thành viên

Chuyển đổi từ công ty hai thành viên thành một thành viên. Quyền chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên trở thành công ty TNHH một thành viên của doanh nghiệp được quy định tại Luật doanh nghiệp 2014. Theo đó, công ty TNHH hai thành viên chuyển đổi thành công ty TNHH một thành […]

Read More

Làm thế nào để chuyển nhượng cổ phần

Làm thế nào để chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần? Công ty cổ phần (CTCP) là loại hình doanh nghiệp khá phổ biến tại Việt Nam hiện nay. Trong loại hình công ty này, vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Việc thay đổi hay […]

Read More

Chuyển nhượng vốn góp có phải đóng thuế không?

Chuyển nhượng vốn góp có phải đóng thuế không? Chuyển nhượng vốn góp trong công ty hiện nay là vấn đề thường gặp của rất nhiều thành viên/cổ đông. Hệ quả của việc chuyển nhượng vốn góp trong công ty là làm thay đổi thành viên/cổ đông của công ty. Việc chuyển nhượng vốn góp […]

Read More