Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Gọi 0943523788 để được tư vấn miễn phí

Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần là hoạt động thường gặp ở nhiều công ty cổ phần. Công ty cổ phần có thể điều chỉnh tăng vốn điều lệ trong những trường hợp nào? Thủ tục thực hiện tăng vốn điều lệ như thế nào để phù hợp với quy định của pháp luật. Đó là những câu hỏi đặt ra đối với các công ty cổ phần có nhu cầu tăng vốn điều lệ.

Có thể thấy vốn điều lệ là số vốn do các cổ đông của công ty cổ phần góp trong một thời hạn nhất định, do các cổ đông sáng lập thỏa thuận và được ghi vào Điều lệ công ty. Vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành những phần bằng nhau được gọi là cổ phần. Công ty cổ phần có thể điều chỉnh tăng vốn điều lệ là điều rất bình thường, điều đó đảm bảo cho quá trình hoạt động và phát triển của công ty.

Công ty cổ phần được điều chỉnh tăng vốn điều lệ trong các trường hợp sau:

  • Phát hành cổ phiếu mới để huy động thêm vốn theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp cơ cấu lại nợ của doanh nghiệp theo hình thức chuyển nợ thành vốn góp cổ phần theo thoả thuận giữa doanh nghiệp và các chủ nợ.
  • Chuyển đổi trái phiếu đã phát hành thành cổ phần: Việc tăng vốn điều lệ chỉ được thực hiện khi đã đảm bảo đủ các điều kiện để trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần theo qui định của pháp luật và phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi.
  • Thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu.
  • Phát hành cổ phiếu mới để thực hiện sáp nhập một bộ phận hoặc toàn bộ doanh nghiệp khác vào công ty.
  • Kết chuyển nguồn thặng dư vốn để bổ sung tăng vốn điều lệ.

Khi điều chỉnh tăng vốn điều lệ, công ty cổ phần phải thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ bao gồm:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
  • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ và phương thức tăng vốn điều lệ;
  • Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần về vấn đề tăng vốn điều lệ;
  • Một số văn bản, giấy tờ khác có liên quan;

Đối với doanh nghiệp, việc tiến hành thủ tục về tăng vốn điều lệ còn nhiều bỡ ngỡ vì không phải ai cũng nắm rõ các thủ tục hành chính nhà nước. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ VTV Law Firm để được tư vấn rõ hơn về vấn đề này.

Hãy để chúng tôi đem thành công đến gần bạn hơn !

Đường dây nóng tư vấn : 0943 523 788 ( Ms. Hảo)

Các lĩnh vực tư vấn khác của VTV Law Firm:

Tư vấn soạn thảo hồ sơ theo yêu cầu;

Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

Tư vấn thành lập, giải thể doanh nghiệp;….

Bình luận

Ý kiến bạn đọc

About the Author: VTV LAW FIRM