• Thứ Năm, 26/11/2020, 01:02

0943 523 788

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
 • ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG CÔNG TY XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

  Xuất khẩu lao động là việc đưa người lao động sang làm việc tại nước ngoài, hoạt động này không chỉ giải quyết việc làm cho đông đảo người lao động, đặc biệt là người lao động đang khó khăn với việc làm trong nước. Cùng với nhu cầu đó, hàng loạt công ty xuất khẩu lao động đã ra đời, tuy nhiên pháp luật có quy định như thế nào đối với những công ty này còn là thắc mắc của nhiều người.

 • DOANH NGHIỆP KHÔNG CẦN THÔNG BÁO CON DẤU KHI SỬ DỤNG TỪ NGÀY 01/01/2021

  Theo quy định tại khoản 2 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014 thì: “Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.”. Tuy nhiên theo Luật Doanh nghiệp 2020 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 thì doanh nghiệp không cần thông báo mẫu con dấu khi sử dụng. Cụ thể như sau:

 • CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

  Ở Việt Nam các loại hình doanh nghiệp khá đa dạng. Chính vì vậy, để có thể chọn được loại hình doanh nghiệp phù hợp với tình hình thực tế và định hướng phát triển thì người thành lập doanh nghiệp cần phải tìm hiểu rõ về các loại hình doanh nghiệp đã được quy định trong Luật doanh nghiệp 2014.

 • THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH KINH DOANH TRÀ CHANH

  Trà chanh hiện đang là một mặt hàng kinh doanh rất được ưa chuộng không chỉ bởi vốn ít, quy mô nhỏ nhưng lại thu hút khách, đặc biệt trong thời tiết hè oi ả, nóng bức như hiện nay. Mặt hàng này đặc biệt rất phù hợp với mô hình hộ kinh doanh cá thể. Để giúp đỡ các cá nhân, hộ gia đình muốn kinh doanh mặt hàng này, chúng tôi gửi tới Quý khách hàng quy trình thành lập hộ kinh doanh trà chanh.

 • QUY TRÌNH HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  Trong cơ cấu tổ chức của công ty Cổ phần, Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất nhưng lại không trực tiếp quản lý hoạt động của công ty mà có một cơ quan khác thực hiện công việc này đó là Hội đồng quản trị công ty. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả các nghị quyết của Hội đồng quản trị muốn được thông qua thì đều phải trải qua một cuộc họp Hội đồng quản trị theo đúng quy định của pháp luật. Dưới đây chúng tôi xin hướng dẫn quy trình của một cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành.

TẦM QUAN TRỌNG CỦA SỔ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG

Theo quy định của pháp luật Doanh nghiệp hiện hành, công ty cổ phần phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông.

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM SAU KHI THANH LẬP DOANH NGHIỆP

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận ĐKDN.

CỔ ĐÔNG CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, công ty cổ phần có các loại cổ đông sau: cổ đông phổ thông, cổ đông ưu đãi biểu quyết, cổ đông ưu đãi cổ tức và cổ đông ưu đãi hoàn lại.

MỞ QUÁN CÀ PHÊ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Hiện nay, các quán cà phê được mở ra ngày càng nhiều.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

HỘ GIA ĐÌNH CÓ ĐƯỢC VAY VỐN NGÂN HÀNG?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư 39/2016/TT- NHNN thì: .

CÔNG TY CÓ NHIỀU NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT ĐƯỢC KHÔNG?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định: “ Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật.

DOANH NGHIỆP VỐN NƯỚC NGOÀI CÓ ĐƯỢC SẢN XUẤT PHIM?

Sản xuất phim là một trong những ngành nghề có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài.

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT

Doanh nghiệp chế xuất là doanh nghiệp chuyển sản xuất hàng hóa tiêu dùng sử dụng trong mục đích xuất khẩu thị trường nước ngoài và phải nằm trong khu chế xuất.

THÀNH LẬP PHÒNG KHÁM ĐA KHOA

Theo quy định tại Điều 42 Luật khám bệnh, chữa bệnh quy định Điều kiện hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:Có quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Nhà nước thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư theo quy định của pháp luật đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác và Có giấy phép hoạt động do Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Giám đốc Sở Y tế cấp".