• Thứ Ba, 18/01/2022, 02:49
 0943 523 788 Miễn phí tư vấn   91a Nguyễn Khang  Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội,

0943 523 788

We Provide you with!
We Provide you with!.

CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GÓP VỐN

Quy định về chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn.

ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN GÓP VỐN

Định giá tài sản theo quyết định của Luật Doanh nghiệp 2020.

QUY ĐỊNH MỚI VỀ CON DẤU DOANH NGHIỆP

Con dấu doanh nghiệp theo quy định mới của Luật Doanh nghiệp 2020 thay đổi như thế nào?.

THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CÔNG TY THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 có gì mới?.

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI ĐỐI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN

Điểm mới Luật Doanh nghiệp 2020 đối với công ty cổ phần.

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Điểm mới về Công ty TNHH một thành viên theo Luật Doanh nghiệp 2020.

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Điểm mới đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên theo quy định Luật Doanh nghiệp 2020.

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (EPE)

Doanh nghiệp chế xuất của nhà đầu tư nước ngoài cần những điều kiện gì, quy trình thành lập như thế nào?.

BỔ SUNG NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng khi thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam trong những ngành, nghề đầu tư có điều kiện đầu tư theo quy định tại điều ước quốc tế về đầu tư, luật, pháp lệnh và nghị định có liên quan.

BỔ SUNG NGÀNH, NGHỀ SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Đối với ngành, nghề sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị thì nhà đầu tư nước ngoài có được thực hiện đầu tư tại Việt Nam hay không?.