Category Archives: Công ty TNHH 1 thành viên

Thành lập công ty TNHH một thành viên

THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN Công ty TNHH 1 thành viên là một loại hình doanh nghiệp được quy định tại Mục 2 Chương III (từ điều 73 đến điều 87) Luật Doanh nghiệp 2014. Theo đó, điều kiện thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên như sau: […]

Read More

Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp

DỊCH VỤ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP VTV Law là công ty luật hàng đầu trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh thương mại, hợp đồng, sở hữu trí tuệ, đất đai, v.v… VTV Law là công ty tư vấn chuyên nghiệp, hoạt động với sự am hiểu pháp luật sâu sắc […]

Read More

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (GCNĐKDN) là một dạng văn bản pháp quy đảm nhận vai trò “giấy khai sinh” – ghi nhận ngày đăng ký kinh doanh lần đầu và là căn cứ xác thực năng lực pháp lý cho một doanh nghiệp. Từ ngày […]

Read More

Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên

Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên. Công ty TNHH một thành viên là là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. Trình tự, thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên được thực hiện như sau: 1. Các bước tiến hành – […]

Read More

Đăng ký doanh nghiệp được thực hiện theo trình tự nào?

Đăng ký doanh nghiệp được thực hiện theo trình tự nào? Trước khi nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, chủ sở hữu cần nắm vững trình tự, thủ tục đăng ký thành lập. Bước đầu tiên đối với bất kì quá trình thành lập doanh nghiệp nào, đó là trình hồ sơ […]

Read More

Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ, nhà đầu tư có thể lựa chọn thành lập công ty TNHH một thành viên để thực hiện hoạt động kinh doanh đó. Loại hình công ty TNHH một thành viên là một trong những loại hình công ty TNHH. Công ty TNHH một thành […]

Read More

Thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thời giạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2005 và NĐ 43/2010/NĐ-CP, doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (GCNĐKDN) trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Theo Luật doanh nghiệp 2014, thời hạn cấp […]

Read More

Ưu điểm của công ty TNHH một thành viên

Ưu điểm của công ty TNHH một thành viên. Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên được coi là hình thức đặc biệt của loại hình TNHH. Trong công ty, chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn điều […]

Read More

Thành lập trung tâm ngoại ngữ

Thành lập trung tâm ngoại ngữ. Trong thời đại toàn cầu hóa, ngoại ngữ đã trở thành ngôn ngữ thiết yếu để tham gia vào các hoạt động kinh tế-xã hội . Việc thành lập công ty có chức năng giảng dạy ngoại ngữ như thế nào, bài viết dưới đây sẽ phân tích rõ. […]

Read More