Category Archives: Đầu tư nước ngoài

Dịch vụ thành lập công ty trọn gói giá rẻ

THÀNH LẬP CÔNG TY   Lựa chọn thành lập công ty ở những nơi uy tín là giải pháp tối ưu giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí lại hiệu quả. VTVLaw là công ty tư vấn chuyên cung cấp các dịch vụ thành lập và tư vấn sau […]

Read More

Chuyển nhượng dự án đầu tư

CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ Nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi nhất cho nhà đầu tư, pháp luật Việt Nam quy định cho phép nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác trong trường hợp không có khả năng thực hiện được dự án […]

Read More

Bổ sung mục tiêu của dự án đầu tư

BỔ SUNG MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ Công ty có vốn đầu tư nước ngoài muốn mở rộng phạm vi lĩnh vực hoạt động thì cần thực hiện bổ sung thêm mục tiêu của dự án đầu tư trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Vì mục tiêu dự án ảnh hưởng […]

Read More

Thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư

THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ Việc thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư có ảnh hưởng rất lớn, khi chưa có sự cho phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì không được tự ý thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư, […]

Read More

Chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ Dự án đầu tư sau khi đã đăng ký và được cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì phải bắt đầu hoạt động, tiến hành thực hiện đúng các nội dung, đúng tiến độ dự án đã […]

Read More

Điều kiện thành lập doanh nghiệp chế xuất

ĐIỀU KIỆN ĐỂ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT Để thành lập doanh nghiệp chế xuất đòi hỏi nhiều điều kiện hơn so với các doanh nghiệp thường. Đó là điểm cần lưu ý để khi cá nhân là nhà đầu tư hay tổ chức là nhà đầu tư có ý định đăng ký thành […]

Read More

Hồ sơ, thủ tục các hình thức đầu tư ở Việt Nam

HỒ SƠ, THỦ TỤC CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ Ở VIỆT NAM Đầu tư kinh doanh là việc nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua việc thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh […]

Read More

Các hình thức đầu tư ở Việt Nam

CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ Ở VIỆT NAM Đầu tư kinh doanh là việc nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua việc thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình […]

Read More

Điều chỉnh dự án đầu tư

ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ Khi có nhu cầu thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức, […]

Read More