• Thứ Năm, 26/11/2020, 02:03

0943 523 788

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định: “ Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật.
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định: “ Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật.
 • CHẬM GÓP VỐN ĐIỀU LỆ CÓ PHẢI ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP HAY KHÔNG?

  Khi thành lập doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp phải tiến hành góp vốn theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2014. Trong trường hợp chưa góp đủ hoặc chưa góp vốn điều lệ thì doanh nghiệp sẽ phải giải quyết như thế nào, có phải điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?

 • THAY ĐỔI ĐịA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH DOANH NGHIỆP

  Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động, các doanh nghiệp có thể thay đổi địa chỉ trụ sở cho phù hợp với mục đích kinh doanh của mình. Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp phải tuân theo quy định của pháp luật mà không phải ai cũng biết hoặc biết nhưng không có thời gian để thực hiện.

 • CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

  Trong quá trình hoạt động của các doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp vẫn còn sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư mà chưa thực hiện cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Với bài viết dưới đây, VTVLaw sẽ nêu rõ quy định về việc cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.

 • THAY ĐỔI NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

  Trong các thủ tục hành chính về lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, có một thủ tục ít được mọi người chú ý tới và thực hiện là Thông báo thay đổi người quản lý doanh nghiệp? Với bài viết dưới đây, VTVLaw sẽ nêu rõ trình tự, thủ tục thay đổi người quản lý doanh nghiệp của pháp luật hiện hành.

 • TÁCH DOANH NGHIỆP

  Tách doanh nghiệp là một trong những hình thức tổ chức lại doanh nghiệp thường gặp trong quá trình hoạt động kinh doanh. Để giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về thủ tục này, VTVLaw xin trình bày các nội dung cơ bản của thủ tục tách doanh nghiệp.

GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CỦA DOANH NGHIỆP

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, vì nhiều lý do khách quan và chủ quan khác nhau, nhiều trường hợp các doanh nghiệp phải thực hiện hoạt động giảm vốn điều lệ.

CHIA DOANH NGHIỆP

Chia doanh nghiệp là hoạt động “tổ chức lại doanh nghiệp” nhằm mục đích nâng cao hiệu quả kinh doanh hoặc quy mô quá lớn có thể dẫn đến tình trạng mất cân bằng trong quản lý.

HỢP NHẤT DOANH NGHIỆP

Quý doanh nghiệp đang chuẩn bị cho việc hợp nhất doanh nghiệp, nhưng chưa lắm rõ các quy định và thủ tục pháp lý cần thực hiện.

THAY ĐỔI CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

Thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập có rắc rối và phức tạp không? Đây là câu hỏi mà rất nhiều khách hàng đã liên hệ tới VTVLaw để tư vấn.

TẠM NGỪNG KINH DOANH

Thời gian gần đây, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đăng ký tạm ngừng kinh doanh là giải pháp tốt nhất mà nhiều doanh nghiệp nghĩ tới.

THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Trong quá trình kinh doanh, do nhu cầu phát triển doanh nghiệp cần tăng vốn.

THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Trong quá trình hoạt động của công ty với nhiều lý do khác nhau dẫn đến các trường hợp doanh nghiệp phải thay đổi người đại diện theo pháp luật.

THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP CẦN NHỮNG GÌ?

Tên doanh nghiệp luôn mang một ý nghĩa nhất định đối với những nhà sáng lập doanh nghiệp.

THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH CÓ PHẢI ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP DOANH NGHIỆP KHÔNG?

Công ty thay đổi địa chỉ trụ sở trong phạm vi quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh nhưng không làm thay đổi cơ quan quản lý thuế thì công ty chỉ cần thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi công ty đặt trụ sở.