0978 038 722

THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Theo quy định tại khoản 3 luật đầu tư 2014 quy định về tổ chức kinh tế như sau:“Tổ chức kinh tế là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh”

Vốn đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm hai thành phần chính chủ yếu:

 • Vốn góp: Là nguồn vốn nhà đầu tư cam kết góp (thường là vốn điều lệ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài). Tăng vốn đầu tư => Tăng vốn điều lệ.

 • Vốn huy động: Là nguồn vốn trong quá trình hoạt động doanh nghiệp huy động thêm vốn từ các nguồn khác như vốn vay công ty mẹ, chủ sở hữu, ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng khác. Tăng vốn huy động => Không tăng vốn điều lệ.

Trong quá trình hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài doanh nghiệp có nhu cầu tăng vốn nhằm mở rộng mục tiêu kinh doanh hay tăng vốn để bổ sung vốn hoạt động trong lĩnh vực mới doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và tùy từng trường hợp có thể phải thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với trường hợp tăng vốn điều lệ)

HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ KHI THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

 • Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (02 bản)

 • Xác nhận ngân hàng đối với tài khoản vốn chứng minh doanh nghiệp đã góp đủ vốn (trường hợp Báo cáo tài chính chưa thể hiện doanh nghiệp đã góp đủ vốn)

 • Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán kỳ gần nhất tính đến thời điểm điều chỉnh;

 • Xác nhận số dư tài khoản (đối với nhà đầu tư là cá nhân), báo cáo tài chính hoặc cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ (đối với nhà đầu tư là tổ chức) tương ứng với mức vốn đầu tư dự kiến tăng;

DỊCH VỤ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ CỦA VTVLAW

 • Tư vấn điều kiện, hồ sơ, thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư;

 • Soạn thảo hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép kinh doanh (nếu có) cho nhà đầu tư;

 • Đại diện theo ủy quyền của nhà đầu tư thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

 • Theo dõi quá trình thụ lý hồ sơ; Giải trình với cơ quan nhà nước những vấn đề có liên quan đến hồ sơ;

 • Hỗ trợ các vấn đề pháp lý sau điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Hãy liên hệ với VTVLaw để được tư vấn cụ thể về vấn đề này.

Đường dây nóng tư vấn miễn phí : 0978 038 722  (Ms. Hảo)

Trong nhiều năm qua, VTVLaw đã tư vấn; thực hiện thành công cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước trên địa bàn Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vũng Tàu,…..

Xin cấp dự án đầu tư cho doanh nghiệp FDI vào các khu công nghiệp toàn quốc

Xin thay đổi giấy chứng nhận đầu tư cho công ty Nhật Bản.

Tư vấn thuế cho các doanh nghiệp nước ngoài.

Tư vấn thành lập và thay đổi cho hàng trăm doanh nghiệp trong nước

Những dịch vụ hỗ trợ của VTVLaw trợ giúp doanh nghiệp sau khi thực hiện:

Tư vấn thủ tục in hóa đơn VAT.

Tư vấn thủ tục độc quyền thương hiệu, bản quyền logo.

Tư vấn đăng ký mã số, mã vạch và nhãn hiệu.

Tư vấn hợp đồng kinh doanh thương mại và phòng ngừa tranh chấp thương mại.

Cung cấp hồ sơ mẫu dùng cho công ty

Bình luận

Ý kiến bạn đọc

About the Author: VTV LAW FIRM