0978 038 722

Thủ tục thành lập công ty Cổ phần

Thủ tục thành lập công ty cổ phần. Công ty cổ phần là doanh nghiệp được thành lập dựa trên cơ sở: vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần, người nắm giữ cổ phần được gọi là cổ đông, số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng cổ đông tối đa. Trình tự, thủ tục thành lập công ty cổ phần được thực hiện như sau:

1. Các bước tiến hành

– Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh;

– Phòng đăng ký kinh doanh tiếp nhận và xử lý hồ sơ;

– Sau khi thẩm định, xét thấy hồ sơ hợp lệ Phòng Đăng ký kinh doanh tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng được yêu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

2. Thành phần hồ sơ

– Giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp (theo mẫu);

– Điều lệ công ty;

– Danh sách cổ đông (theo mẫu);

– Bản sao (chứng thực) Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu của các cổ đông.

– Trường hợp cổ đông là tổ chức cần cung cấp những văn bản sau:

+ Biên bản họp về việc góp vốn thành lập công ty và cử người đại diện phần vốn góp;

+ Quyết định về việc góp vốn thành lập công ty và cử người đại diện phần vốn góp;

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức góp vốn.

– Trường hợp người thành lập doanh nghiệp ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác nộp hồ sơ cần cung cấp những văn bản sau:

+ Văn bản ủy quyền;

+ Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người nộp hồ sơ.

3. Thẩm quyền giải quyết

– Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

4. Thời gian giải quyết

– 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc ra thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Hãy liên hệ với VTV Law để được tư vấn cụ thể về vấn đề này.

Đường dây nóng tư vấn : 0978 038 722  (Ms. Hảo)

Trong nhiều năm qua, VTV Law đã tư vấn, xúc tiến đầu tư cho hàng trăm doanh nghiệp vào các dự án trọng điểm của Hà Nội:

  • Xin cấp dự án đầu tư cho doanh nghiệp Hàn Quốc tại Thanh Oai.
  • Xin thay đổi giấy chứng nhận đầu tư cho công ty Nhật Bản.
  • Tư vấn thuế cho các doanh nghiệp nước ngoài.
  • Tư vấn thành lập và thay đổi cho hàng trăm doanh nghiệp.

Những dịch vụ hỗ trợ của VTV Law trợ giúp doanh nghiệp sau khi thực hiện

  • Tư vấn thủ tục in hóa đơn VAT.
  • Tư vấn thủ tục độc quyền thương hiệu, bản quyền logo.
  • Tư vấn đăng ký mã số, mã vạch và nhãn hiệu.
  • Tư vấn hợp đồng kinh doanh thương mại và phòng ngừa tranh chấp thương mại.
  • Cung cấp hồ sơ mẫu dùng cho công ty

Bình luận

Ý kiến bạn đọc

About the Author: VTV LAW FIRM