Thủ tục chia công ty

Gọi 0943523788 để được tư vấn miễn phí

Chia công ty là hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể chia các cổ đông, thành viên và tài sản công ty để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới. Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thỏa thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện các nghĩa vụ

Để có thể chia công ty thì các doanh nghiệp phải thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục trong Luật định. Việc chia công ty được thực hiện tuần tự theo các bước.

Nghị quyết chia công ty được coi là văn bản có tính quyết định đối với bất cứ sự kiện chia doanh nghiệp nào. Văn bản này được thông qua bởi Hội đồng thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên), chủ sở hữu công ty (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên) hoặc Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần).

Các thông tin được ghi trong Nghị quyết bao gồm:

 • tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị chia
 • tên các công ty sẽ thành lập;
 • nguyên tắc, cách thức và thủ tục chia tài sản công ty;
 • phương án sử dụng lao động;
 • cách thức phân chia,
 • thời hạn và thủ tục chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị chia sang các công ty mới thành lập;
 • nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ của công ty bị chia;
 • thời hạn thực hiện chia công ty

Sau khi Nghị quyết chia công ty được thông qua, văn bản này được gửi đến các chủ nợ. Ngoài ra, công ty có trách nhiệm báo cho người lao động biết về thông tin doanh nghiệp bị chia.

Sau khi được thông báo, doanh nghiệp tiến hành lập một bộ hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp mới và nộp cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Khi tiến hành thành lập doanh nghiệp,công ty cần bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Việc thành lập được thực hiện theo quy định của pháp luật về đăng ký doanh nghiệp.

LIÊN HỆ NGAY: 0943 523 788  ( Ms. Hảo)

Hãy liên hệ ngay với  VTV Law Firm , chúng tôi sẽ cung cấp thông tin, tư vấn và có những dịch vụ trợ giúp pháp lý tốt nhất để bạn lựa chọn..

Hãy để chúng tôi đem thành công đến gần bạn hơn !

Đường dây nóng tư vấn : 0943 523 788  ( Ms. Hảo)

Những dịch vụ hỗ trợ của VTV Law Firm sau khi thành lập công ty :

 • Tư vấn thủ tục in hóa đơn VAT.
 • Tư vấn thủ tục độc quyền thương hiệu, bản quyền logo.
 • Tư vấn đăng ký mã số, mã vạch và nhãn hiệu.
 • Tư vấn hợp đồng kinh doanh thương mại và phòng ngừa tranh chấp thương mại.
 • Cung cấp hồ sơ mẫu dùng cho công ty.

Trong nhiều năm qua, VTV Law Firm đã tư vấn ,xúc tiến đầu tư cho hàng trăm doanh nghiệp vào các dự án trọng điểm của Hà Nội:

 • Xin cấp dự án đầu tư cho doanh nghiệp Hàn Quốc tại Thanh Oai.
 • Xin thay đổi giấy chứng nhận đầu tư cho công ty Nhật Bản.
 • Tư vấn thuế cho các doanh nghiệp nước ngoài.
 • Tư vấn thành lập và thay đổi cho hàng trăm doanh nghiêp.

Bình luận

Ý kiến bạn đọc

About the Author: VTV LAW FIRM