Category Archives: Thuế

Chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ Dự án đầu tư sau khi đã đăng ký và được cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì phải bắt đầu hoạt động, tiến hành thực hiện đúng các nội dung, đúng tiến độ dự án đã […]

Read More

Dự án bất động sản

Hướng dẫn về thành lập sàn giao dịch bất động sản Từ ngày 16/02/2016, tổ chức và cá nhân muốn thành lập sàn giao dịch bất động sản phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Thông tư 11/2015/TT-BXD. Cụ thể như sau: Tổ chức, cá nhân thành lập sàn giao dịch bất […]

Read More

Tra cứu thông tin người nộp thuế

TRA CỨU THÔNG TIN NGƯỜI NỘP THUẾ Tra cứu thông tin người nộp thuế là một công cụ tìm kiếm hữu ích giúp người dùng tìm kiếm thông tin liên quan đến người nộp thuế, cơ quan thuế cũng như giúp doanh nghiệp xử lý thông tin thu nộp thuế nhanh chóng, chính xác. Hiện […]

Read More

Lợi nhuận được chia của chủ sở hữu công ty TNHH

Lợi nhuận được chia của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên là cá nhân sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp không phải nộp thuế thu nhập cá nhân kể từ ngày 01/01/2015. Theo quy định tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP của Chính phủ thì thu nhập đầu tư từ vốn bao […]

Read More

Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo ổn định nguồn thu ngân sách Nhà nước và thực hiện phân phối thu nhập. Mức thuế cao hay thấp áp dụng cho các chủ thể thuộc đối […]

Read More

Chuyển nhượng vốn góp có phải đóng thuế không?

Chuyển nhượng vốn góp có phải đóng thuế không? Chuyển nhượng vốn góp trong công ty hiện nay là vấn đề thường gặp của rất nhiều thành viên/cổ đông. Hệ quả của việc chuyển nhượng vốn góp trong công ty là làm thay đổi thành viên/cổ đông của công ty. Việc chuyển nhượng vốn góp […]

Read More

Lợi nhuận của thành viên hợp danh công ty hợp danh

Lợi nhuận của thành viên hợp danh công ty hợp danh sau khi công ty đã nộp thuế doanh nghiệp vẫn phải nộp thuế thu nhập cá nhân đang gây nhiều tranh cãi. Ở nước ta đã có quy định công ty hợp danh phải chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tuy nhiên […]

Read More

Thuế suất một số mặt hàng xăng dầu

Thuế suất một số mặt hàng xăng dầu thuộc nhóm 27.10 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi sẽ quay trở về mức như cũ là một trong những nội dung chính nội dung chính được quy định tại Thông tư 07/2015/TT-BTC ngày 21/01/2015 của Bộ Tài Chính. Thông tư này đã bãi bỏ thông tư […]

Read More