0978 038 722

Thuế môn bài năm 2015

Thuế môn bài đối với doanh nghiệp năm 2015 theo quy định tại thông tư số 42/2003/TT-BTC của Bộ Tài Chính sẽ được căn cứ vào số vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư để xác định bậc thuế môn bài mà doanh nghiệp có nghĩa vụ khai và nộp trong năm 2015. Các mức thuế môn bài quy định như sau:                                                                        

Đơn vị tính; Đồng

Bậc thuếmôn bài Vốn điều lệ Thuế môn bài
Bậc 1 Trên 10 tỷ 3.000.000
Bậc 2 Từ 5 tỷ đến 10 tỷ 2.000.000
Bậc 3 Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ 1.500.000
Bậc 4 Nhỏ hơn 2 tỷ 1.000.000

Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài năm 2015

Đối với những doanh nghiệp đang hoạt động mà không có sự thay đổi về bậc thuế môn bài thì không cần làm tờ khai thuế môn bài.

Doanh nghiệp mới thành lập hạn nộp tờ khai thuế môn bài là ngày cuối cùng của tháng ghi nhận trên giấy phép đăng ký kinh doanh.(Đối với những doanh nghiệp chưa có hoạt động sản xuất kinh doanh hạn nộp tờ khai thuế môn bài là 30 ngày kể từ ngày nhận đăng ký kinh doanh).

Hạn nộp thuế cuối cùng là ngày 31/01/2015.

Với những doanh nghiệp mới thành lập thời hạn nộp thuế môn bài cũng là thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài.

Để được hỗ trợ tư vấn về thuế sau khi thành lập doanh nghiệp hãy liên hệ với Trung tâm trợ giúp Doanh nghiệp.  Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin, tư vấn và có những dịch vụ trợ giúp pháp lý tốt nhất để bạn lựa chọn..

Hãy để chúng tôi đem thành công đến gần bạn hơn !

Đường dây nóng tư vấn :  0978 938 505  ( Ms. Hảo)

 

Bình luận

Ý kiến bạn đọc

About the Author: VTV LAW FIRM