0978 038 722

Thuế Thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp là nghĩa vụ phải thực hiện của doanh nghiệp mà pháp luật quy định cho Doanh nghiệp, buộc doanh nghiệp phải thực hiện.

Các doanh nghiệp khi tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đều phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế. Mức đóng, thuế suất đóng áp dụng của mỗi doanh nghiệp là không giống nhau. Tùy thuộc vào doanh thu, ngành nghề kinh doanh của từng doanh nghiệp mà số tiền thuế doanh nghiệp phải đóng sẽ khác nhau.

Thông thường tiền thuế của doanh nghiệp được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trừ đi thu nhập được miễn thuế và các khoản lỗ được kết chuyển.

Ngoài ra khi xác định thu nhập chịu thuế của Doanh nghiệp, cần lưu ý có một số khoản chi doanh nghiệp có thể được trừ hoặc không. Cụ thể:

Các khoản chi mà doanh nghiệp được trừ:

  • Khoản chi thực tế của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động kinh doanh, sản xuất;
  • Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.
  • Các khoản chi không được trừ bao gồm:
  • Khoản tiền phạt do vi phạm hành chính;
  • Khoản chi được bù đắp bằng nguồn kinh phí khác;
  • Khoản tài trợ, trừ tài trợ cho giáo dục, y tế,….

Để được hỗ trợ tư vấn về thuế sau khi thành lập doanh nghiệp hãy liên hệ với Trung tâm trợ giúp Doanh nghiệp.  Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin, tư vấn và có những dịch vụ trợ giúp pháp lý tốt nhất để bạn lựa chọn..

Hãy để chúng tôi đem thành công đến gần bạn hơn !

Đường dây nóng tư vấn :  0978 938 505  ( Ms. Hảo)

Các lĩnh vực tư vấn khác của Trung tâm:

Tư vấn tính thuế;

Chịu trách nhiệm nộp thuế giúp doanh nghiệp;

Tư vấn soạn thảo, kê khai hồ sơ thuế cho doanh nghiệp;…

Bình luận

Ý kiến bạn đọc

About the Author: VTV LAW FIRM