0978 038 722

Tỉ lệ dự họp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tỉ lệ dự họp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Trong công ty cổ phần, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường xuyên được tổ chức nhằm thông qua định hướng phát triển cũng như các quyết định quan trọng khác của công ty.

Cuộc họp chỉ được tiến hành khi có một số lượng cổ đông dự họp đại diện nhất định. Nếu theo luật cũ, tổng số phiếu biểu quyết phải có ít nhất là 65% thì Luật doanh nghiệp 2014 chính thức thay đổi theo đúng thông lệ quốc tế khi giảm tỉ lệ họp xuống còn 51%.

Quy định này sẽ làm giảm bớt thời gian và công sức triệu tập họp cho các cổ đông. Bởi, có những công ty khi áp dụng Luật cũ, do không triệu tập đủ 65% tổng số biểu quyết nên phải triệu tập họp lần hai, thậm chí là lần ba. Thực trạng này gây ra những bất cập trong quá trình chuẩn bị tiến hành cuộc họp.

Trong một số trường hợp tỷ lệ do Điều lệ công ty quy định, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông buộc phải số cổ đông dự họp đại diện theo Điều lệ trước khi tiến hành. Kể cả khi cuộc họp đáp ứng đủ tỉ lệ dự họp là 51% theo đúng quy định Luật doanh nghiệp 2014 nhưng không đủ so với quy định trong Điều lệ, cuộc họp ĐHĐCĐ vẫn không được phép diễn ra.

Luật doanh nghiệp 2014 quy định các trường hợp cuộc họp khôn đáp ứng đủ tỉ lệ dự họp là 51% như sau:

Trong trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ số cổ đông dự họp đại diện là 51% tổng số phiếu biểu quyết , cuộc họp được triệu tập lần thứ hai trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Số cổ đông dự họp đại diện trong cuộc họp lần hai ít nhất là 33% tổng số phiếu biểu quyết. Nếu Điều lệ công ty có quy định khác, các cổ đông phải tuân thủ các quy định trong Điều lệ.

Trong trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ số cổ đông dự họp đại diện là 33% tổng số phiếu biểu quyết , cuộc họp được triệu tập lần thứ hai trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Đến lần họp thứ ba, cuộc họp không còn bị phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp. Nếu Điều lệ công ty có quy định khác, các cổ đông phải tuân thủ các quy định trong Điều lệ.

Tóm lại, việc thay đổi theo đúng thông lệ khi tỉ lệ dự họp cuộc họp ĐHĐCĐ trong Luật doanh nghiệp 2014 sẽ tạo nhiều thuận lợi cho các cổ đông trong quá trình tiến hành các cuộc họp.

Đường dây nóng tư vấn : 0978 038 722  (Ms. Hảo)

Hãy liên hệ ngay với  VTV Law Firm, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin, tư vấn và có những dịch vụ trợ giúp pháp lý tốt nhất để bạn lựa chọn..

Hãy để chúng tôi đem thành công đến gần bạn hơn !

Đường dây nóng tư vấn : 0978 038 722  (Ms. Hảo)

Những dịch vụ hỗ trợ của VTV Law Firm, sau khi thành lập công ty :

  • Tư vấn thủ tục in hóa đơn VAT.
  • Tư vấn thủ tục độc quyền thương hiệu, bản quyền logo.
  • Tư vấn đăng ký mã số, mã vạch và nhãn hiệu.
  • Tư vấn hợp đồng kinh doanh thương mại và phòng ngừa tranh chấp thương mại.
  • Cung cấp hồ sơ mẫu dùng cho công ty.

Trong nhiều năm qua, VTV Law Firm,đã tư vấn ,xúc tiến đầu tư cho hàng trăm doanh nghiệp vào các dự án trọng điểm của Hà Nội:

  • Xin cấp dự án đầu tư cho doanh nghiệp Hàn Quốc tại Thanh Oai.
  • Xin thay đổi giấy chứng nhận đầu tư cho công ty Nhật Bản.
  • Tư vấn thuế cho các doanh nghiệp nước ngoài.
  • Tư vấn thành lập và thay đổi cho hàng trăm doanh nghiêp.

Bình luận

Ý kiến bạn đọc

About the Author: VTV LAW FIRM