Tiêu chuẩn và điều kiện làm giám đốc hoặc tổng giám đốc công ty cổ phần

Gọi 0943523788 để được tư vấn miễn phí

Tiêu chuẩn và điều kiện làm giám đốc hoặc tổng giám đốc công ty cổ phần là điều đáng quan tâm đối với các công ty cổ phần khi thành lập, liên quan đến quá trình hoạt động phát triển của công ty.

Giám đốc hoặc tổng giám đốc công ty cổ phần phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau :

  • Có đủ năng lực hành vi dân sự: đủ 18 tuổi trở lên; có khả năng điều khiển, kiểm soát được hành vi của mình cũng như là khả năng quản lý doanh nghiệp;
  • Không thuộc đối tượng đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp: cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức; sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam; cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước; người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Tòa án cấm hành nghề kinh doanh;
  • Cổ đông là cá nhân sở hữu ít nhất 5% số cổ phần phổ thông của công ty, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong việc quản lý hoạt động kinh doanh và trong các ngành, nghề chủ yếu mà công ty thực hiện việc kinh doanh. Nếu giám đốc hoặc tổng giám đốc không phải là cổ đông công ty cổ phần thì cũng phải đáp ứng các điều kiện trên (trừ điều kiện về cổ phần sở hữu). Ngoài ra, nếu Điều lệ công ty có quy định khác với quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và điều kiện của giám đốc hoặc tổng giám đốc thì điều kiện và tiêu chuẩn đối với giám đốc, tổng giám đốc của công ty thì phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều lệ công ty.   
  • Không là giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty bị phá sản khi chưa hết thời hạn 03 năm.
  • Đối với công ty con của công ty mà cổ phần của Nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ thì ngoài các điều kiện và tiêu chuẩn trên thì giám đốc hoặc tổng giám đốc không được là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của người quản lý và người có thẩm quyền quản lý công ty mẹ.
  • Giám đốc hoặc tổng giám đốc công ty cổ phần không đồng thời là giám đốc, tổng giám đốc của doanh nghiệp khác. Điều này xuất phát từ lý do giám đốc hoặc tổng giám đốc là người quản lý công ty cổ phần, mà công ty cổ phần có cơ cấu tổ chức phức tạp, vì vậy, họ không được đồng thời là giám đốc hoặc tổng giám đốc của doanh nghiệp khác.

Để được tư vấn trực tiếp về điều kiện làm Giám đốc, Tổng giám đốc hãy liên hệ với Trung tâm trợ giúp Doanh nghiệp , chúng tôi sẽ cung cấp thông tin, tư vấn và có những dịch vụ trợ giúp pháp lý tốt nhất để bạn lựa chọn..

Hãy để chúng tôi đem thành công đến gần bạn hơn !

Đường dây nóng tư vấn :  0978 938 505  ( Ms. Hảo)

Bình luận

Ý kiến bạn đọc

About the Author: VTV LAW FIRM