• Thứ Tư, 27/10/2021, 01:28

0943 523 788

Tuesday, 17/11/2020, 10:12

BỔ SUNG NGÀNH, NGHỀ CHO THUÊ MÁY MÓC, THIẾT BỊ CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Đối với ngành, nghề cho thuê máy móc, thiết bị thì nhà đầu tư nước ngoài có được thực hiện đầu tư tại Việt Nam hay không?

Nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng khi thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam trong những ngành, nghề đầu tư có điều kiện đầu tư theo quy định tại điều ước quốc tế về đầu tư, luật, pháp lệnh và nghị định có liên quan. Vậy, đối với ngành, nghề cho thuê máy móc, thiết bị thì nhà đầu tư nước ngoài có được thực hiện đầu tư tại Việt Nam hay không? VTVLaw xin đưa ra quy định và cách thức thực hiện bổ sung ngành, nghề cho thuê máy móc, thiết bị như sau:

1. Quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài

Đối với ngành, nghề kinh doanh Cho thuê máy móc, thiết bị theo quy định tại biểu cam kết về thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO thì chỉ có Cho thuê máy móc, thiết bị không kèm người điều khiển, nhưng Việt Nam chưa cam kết với ngành, nghề này. Pháp luật Việt Nam cũng không có quy định. Vì vậy, theo quy định của pháp luật Việt Nam, đối với các nhà đầu tư nước ngoài khi muốn thực hiện hoạt động đầu tư với ngành, nghề này thì phải được sự đồng ý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước khi đầu tư.

Loại trừ các trường hợp sau:

Thứ nhất: Nhà đầu tư nước ngoài là thành viên của các nước thuộc ASEAN thì được thực hiện đầu tư với các điều kiện sau:

- Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế: không vượt quá 51%;

- Hình thức đầu tư: liên doanh.

Các thiết bị mang vào Việt Nam phải tuân thủ quy định liên quan của Việt Nam về quản lý xuất nhập khẩu, tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo không gây mất an ninh quốc gia, ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng viễn thông quốc gia theo quy định của Việt Nam và tuân thủ các quy định của pháp luật chuyên ngành về cấp phép viễn thông và cấp phép sử dụng thiết bị truyền thanh và tần số.

Thứ hai: Nhà đầu tư nước ngoài thuộc Hàn Quốc thì được thực hiện đầu tư với các điều kiện sau:

Ngoại trừ thiết bị khai thác mỏ và thiết bị dàn khoan; các thiết bị viễn thông, truyền hình và truyền thanh thương mại.

- Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế: không vượt quá 51%;

- Hình thức đầu tư: liên doanh.

Các thiết bị mang vào Việt Nam phải tuân thủ quy định liên quan của Việt Nam về quản lý xuất nhập khẩu, tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo không gây mất an ninh quốc gia, ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng viễn thông quốc gia theo quy định của Việt Nam và tuân thủ các quy định của pháp luật chuyên ngành về cấp phép viễn thông và cấp phép sử dụng thiết bị truyền thanh và tần số.

Thứ ba: Nhà đầu tư nước ngoài thuộc Nhật Bản được áp dụng điều kiện đầu tư như nhà đầu tư trong nước.

Vì vậy, đối với nhà đầu tư nước ngoài là nước thuộc ASEAN, Hàn Quốc, Nhật Bản vẫn được phép bổ sung ngành, nghề Cho thuê máy móc, thiết bị không kèm người điều khiển mà không cần xin ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Cách thức thực hiện bổ sung ngành, nghề

2.1. Đối với trường hợp đầu tư trực tiếp

a) Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư

B1: Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định;

B2. Nộp hồ sơ điều chỉnh lên cơ quan đăng ký đầu tư;

B3: Cơ quan đăng ký đầu tư lấy ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nếu nhà đầu tư không thuộc các nước ASEAN, Hàn Quốc, Nhật Bản;

B4: Trong trường hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư đồng ý, cơ quan đăng ký đầu tư cấp phép điều chỉnh cho nhà đầu tư. Trường hợp không đồng ý, cơ quan đăng ký đầu tư từ chối cấp phép điều chỉnh.

b) Điều chỉnh nội dung đăng ký doanh nghiệp

Trong trường hợp nhà đầu tư được đăng ký điều chỉnh, Công ty thực hiện thủ tục Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

B1: Công ty chuẩn bị hồ sơ bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo quy định;

B2. Nộp hồ sơ thông báo thay đổi lên phòng đăng ký kinh doanh;

B3: Nếu hồ sơ hợp lệ, Công ty được cấp Giấy xác nhận ghi nhận việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Công ty tiến hành sửa hồ sơ theo thông báo sửa đổi, bổ sung và nộp lại.

2.2. Đối với trường hợp đầu tư gián tiếp (góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp)

a) Thực hiện xin chấp thuận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp với ngành, nghề kinh doanh bổ sung

B1: Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ xin chấp thuận;

B2. Nộp hồ sơ xin chấp thuận lên cơ quan đăng ký đầu tư;

B3: Cơ quan đăng ký đầu tư lấy ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nếu nhà đầu tư không thuộc các nước ASEAN, Hàn Quốc, Nhật Bản;

B4: Trong trường hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư đồng ý, cơ quan đăng ký đầu tư ra văn bản chấp thuận cho nhà đầu tư. Trường hợp không đồng ý, cơ quan đăng ký đầu tư ra văn bản từ chối.

b) Điều chỉnh nội dung đăng ký doanh nghiệp

Trong trường hợp nhà đầu tư được chấp thuận, Công ty thực hiện thủ tục Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

B1: Công ty chuẩn bị hồ sơ bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo quy định;

B2. Nộp hồ sơ thông báo thay đổi lên phòng đăng ký kinh doanh;

B3: Nếu hồ sơ hợp lệ, Công ty được cấp Giấy xác nhận ghi nhận việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Công ty tiến hành sửa hồ sơ theo thông báo sửa đổi, bổ sung và nộp lại.

 

Hãy liên hệ với VTVLaw để được tư vấn cụ thể về vấn đề này.

Địa chỉ văn phòng tư vấn: Tầng 4, Số 91a, Nguyễn Khang, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội;

Đường dây nóng tư vấn: 094 35 23 788 

Email liên hệ: congtyluatvtv@gmail.com