• Thứ Tư, 27/10/2021, 02:21

0943 523 788

Monday, 07/12/2020, 11:02

BỔ SUNG NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng khi thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam trong những ngành, nghề đầu tư có điều kiện đầu tư theo quy định tại điều ước quốc tế về đầu tư, luật, pháp lệnh và nghị định có liên quan. Vậy, đối với ngành, nghề kinh doanh bất động sản thì nhà đầu tư nước ngoài có được thực hiện đầu tư tại Việt Nam hay không?

Đối với ngành, nghề kinh doanh bất động sản thì nhà đầu tư nước ngoài có được thực hiện đầu tư tại Việt Nam hay không? VTVLaw xin đưa ra quy định và cách thức thực hiện bổ sung ngành, nghề cho thuê máy móc, thiết bị như sau:

1. Quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài

Đối với ngành, nghề kinh doanh bất động sản thì chưa được quy định tại Biểu cam kết về thương mại dịch vụ WTO. Nhưng theo quy định pháp luật Việt Nam thì nhà đầu tư nước ngoài được phép thực hiện đầu tư trong một số phân ngành cụ thể sau:

  • Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại.
  • Đối với đất được Nhà nước cho thuê thì được đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê; đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng không phải là nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua.
  • Nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của chủ đầu tư để xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua.
  • Đối với đất được Nhà nước giao thì được đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua.
  • Đối với đất thuê trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì được đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để kinh doanh theo đúng mục đích sử dụng đất.

Theo quy định của Luật Kinh doanh Bất động sản 2014, để đăng ký được ngành, nghề kinh doanh bất động sản thì tổ chức kinh tế phải có mức vốn điều lệ tối thiểu là 20 tỷ đồng Việt Nam. Đối với các tổ chức kinh tế chưa đủ vốn điều lệ theo quy định thực hiện dự án đầu tư thì cần bổ sung thêm nguồn vốn góp đầu tư để nâng vốn góp lên tối thiểu 20 tỷ đồng (Vốn góp đầu tư của dự án là vốn điều lệ của công ty).

Pháp luật Việt Nam không quy định điều kiện về hình thức đầu tư lẫn tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế.

Vì vậy, các nhà đầu tư được phép thực hiện bổ sung ngành, nghề kinh doanh bất động sản trong những phân ngành mà Pháp luật Việt Nam cho phép nêu trên. Trường hợp không đủ vốn điều lệ thì phải thực hiện đồng thời tăng vốn điều lệ lên mức tối thiểu theo quy định.

2. Cách thức thực hiện bổ sung ngành, nghề

2.1. Đối với trường hợp đầu tư trực tiếp

a) Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư

B1: Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ điều chỉnh mục tiêu dự án đầu tư theo quy định;

B2. Nộp hồ sơ điều chỉnh lên cơ quan đăng ký đầu tư;

B3: Trong trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp phép điều chỉnh cho nhà đầu tư. Trường hợp không đầy đủ và chưa hợp lệ, nhà đầu tư nộp hồ sơ sửa đổi bổ sung theo yêu cầu của cơ quan đăng ký đầu tư.

b) Điều chỉnh nội dung đăng ký doanh nghiệp

Trong trường hợp nhà đầu tư được đăng ký điều chỉnh, Công ty thực hiện thủ tục Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

B1: Công ty chuẩn bị hồ sơ bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo quy định;

B2. Nộp hồ sơ thông báo thay đổi lên phòng đăng ký kinh doanh;

B3: Nếu hồ sơ hợp lệ, Công ty được cấp Giấy xác nhận ghi nhận việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Công ty tiến hành sửa hồ sơ theo thông báo sửa đổi, bổ sung và nộp lại.

2.2. Đối với trường hợp đầu tư gián tiếp (góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp)

a) Thực hiện xin chấp thuận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp với ngành, nghề kinh doanh bổ sung

B1: Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ xin chấp thuận;

B2. Nộp hồ sơ xin chấp thuận lên cơ quan đăng ký đầu tư;

B3: Trong trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận cho nhà đầu tư. Trường hợp không đầy đủ và chưa hợp lệ, nhà đầu tư nộp hồ sơ sửa đổi bổ sung theo yêu cầu của cơ quan đăng ký đầu tư.

b) Điều chỉnh nội dung đăng ký doanh nghiệp

Trong trường hợp nhà đầu tư được chấp thuận, Công ty thực hiện thủ tục Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

B1: Công ty chuẩn bị hồ sơ bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo quy định;

B2. Nộp hồ sơ thông báo thay đổi lên phòng đăng ký kinh doanh;

B3: Nếu hồ sơ hợp lệ, Công ty được cấp Giấy xác nhận ghi nhận việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Công ty tiến hành sửa hồ sơ theo thông báo sửa đổi, bổ sung và nộp lại.

 

Hãy liên hệ với VTVLaw để được tư vấn cụ thể về vấn đề này.

Địa chỉ văn phòng tư vấn: Tầng 4, Số 91a, Nguyễn Khang, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội;

Đường dây nóng tư vấn: 094 35 23 788 

Email liên hệ: congtyluatvtv@gmail.com